BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 01 lipca 2003

Wiadomości

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 02 lipca 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na sporządzenie "Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2004-2014" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na dostawę szczepionek - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Struktura organizacyjna Wydziału: - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja pojazdów - czasowa i stała

Dodanie nowej wiadomości: Rejestracja pojazdów - czasowa i stała - [Wszystkie zmiany]

Wykaz świadczonych usług dla ludności przez Wydział

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz świadczonych usług dla ludności przez Wydział Promocji, Rozwoju i komunikacji - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na zakup używanej maszyny budowlanej

Dodanie nowej wiadomości: Zakup używanej maszyny budowlanej - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na zakup używanej maszyny budowlanej

Dodanie nowej wiadomości: Zakup używanej maszyny budowlanej - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na zakup używanej maszyny budowlanej

Dodanie nowej wiadomości: Zakup używanej maszyny budowlanej - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 23506

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 23506 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 lipca 2003

Wiadomości

Regulamin organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin organizacyjny - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV/16/98

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr IV/16/98 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 lipca 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz świadczonych usług dla ludności przez Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Wyrejestrowanie pojazdu, zgłoszenie sprzedaży pojazdu

Dodanie nowej wiadomości: Wyrejestrowanie pojazdu, zgłoszenie sprzedaży pojazdu - [Wszystkie zmiany]

Wymiana dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych

Dodanie nowej wiadomości: Wymiana dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych - [Wszystkie zmiany]

Znoszenie zastawu rejestrowego sądu i banku w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

Dodanie nowej wiadomości: Znoszenie zastawu rejestrowego sądu i banku w dowodzie rejestracyjnym pojazdu - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie zaświadczeń o zarejestrowaniu pojazdu

Dodanie nowej wiadomości: Wydawanie zaświadczeń o zarejestrowaniu pojazdu - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych

Dodanie nowej wiadomości: Wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych - [Wszystkie zmiany]

Zmiana danych i nanoszenie adnotacji w dowodach rejestracyjnych pojazdów

Dodanie nowej wiadomości: Zmiana danych i nanoszenie adnotacji w dowodach rejestracyjnych pojazdów - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez Policję

Dodanie nowej wiadomości: Wydawanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez Policję - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie praw jazdy, wymiana praw jazdy

Dodanie nowej wiadomości: Wydawanie praw jazdy, wymiana praw jazdy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 lipca 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Struktura Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Kierowanie do kształcenia specjalnego

Dodanie nowej wiadomości: Kierowanie do kształcenia specjalnego - [Wszystkie zmiany]

Wpisywanie Stowarzyszeń Kultury Fizycznej – Uczniowskich Klubów Sportowych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Wpisywanie Stowarzyszeń Kultury Fizycznej – Uczniowskich Klubów Sportowych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Wpisywanie Stowarzyszeń Kultury Fizycznej – Uczniowskich Klubów Sportowych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Wpisywanie Stowarzyszeń Kultury Fizycznej – Uczniowskich Klubów Sportowych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Wpisywanie szkół i placówek niepublicznych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Wpisywanie szkół i placówek niepublicznych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok z zagranicy

Dodanie nowej wiadomości: Wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok z zagranicy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 lipca 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie radnego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie radnego - [Wszystkie zmiany]

Wykaz świadczonych usług dla ludności przez PCPR w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz świadczonych usług dla ludności przez PCPR w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Kierowanie osoby do domu pomocy społecznej

Dodanie nowej wiadomości: Kierowanie osoby do domu pomocy społecznej - [Wszystkie zmiany]

Osoby funkcyjne w ZDP w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Osoby funkcyjne - [Wszystkie zmiany]

Jednostki organizacyjne nadzorowne przez Wydział Oświaty,Kultury i Zdrowia

Dodanie nowej wiadomości: Jednostki organizacyjne nadzorowne przez Wydział Oświaty,Kultury i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie radnego - [Wszystkie zmiany]

Budowa zjazdu z drogi

Dodanie nowej wiadomości: Budowa zjazdu z drogi - [Wszystkie zmiany]

Jednostki organizacyjne nadzorowne przez Wydział Oświaty,Kultury i Zdrowia

Edycja wiadomości Jednostki organizacyjne nadzorowne przez Wydział Oświaty,Kultury i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Przejazd pojazdu nienormatywnego

Dodanie nowej wiadomości: Przejazd pojazdu nienormatywnego - [Wszystkie zmiany]

Ustawienie reklam i obiektów handlowych w pasie drogowym dróg powiatowych

Dodanie nowej wiadomości: Ustawienie reklam i obiektów handlowych w pasie drogowym dróg powiatowych - [Wszystkie zmiany]

Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej

Dodanie nowej wiadomości: Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej - [Wszystkie zmiany]

Zmiana organizacji ruchu

Dodanie nowej wiadomości: Zmiana organizacji ruchu - [Wszystkie zmiany]

Wykaz świadczonych usług dla ludności przez Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz świadczonych usług dla ludności przez Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Struktura Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa

Dodanie nowej wiadomości: Strukrura Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Wicestarosty Łomżyńskiego - Zbigniewa Sokołowskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego - Edmunda Stepnowskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 lipca 2003

Wiadomości

Katalog Usług Świadczonych Przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną Nr 1 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Katalog Usług Świadczonych Przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną Nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Katalog Usług Świadczonych Przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną Nr 1 w Łomży

Edycja wiadomości Katalog Usług Świadczonych Przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną Nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych

Dodanie nowej wiadomości: Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych

Dodanie nowej wiadomości: Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych - [Wszystkie zmiany]

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się

Dodanie nowej wiadomości: Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się - [Wszystkie zmiany]

Powołanie PCPR

Dodanie nowej wiadomości: Powołanie PCPR - [Wszystkie zmiany]

Wykaz stowarzyszeń kultury fizycznej ewidencjonowanych w Starostwie Powiatowym w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz stowarzyszeń kultury fizycznej ewidencjonowanych w Starostwie Powiatowym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Wykaz dróg powiatowych

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz dróg powiatowych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego - Witolda Szerszenia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego - Witolda Szerszenia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego - Witolda Szerszenia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego - Witolda Szerszenia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego - Grzegorza Fidury - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu - Henryka Kłosińskiego. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu - Izabeli Cwaliny - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu - Grzegorza Fidury - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu - Marioli Freling - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu - Jarosława Kuleszy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnej powiatu - Elżbiety Mierzejewskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 lipca 2003

Wiadomości

Komunikat o złożeniu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat o złożeniu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej - [Wszystkie zmiany]

Regulamin Organizacyjny

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin organizacyjny - [Wszystkie zmiany]

Tworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

Dodanie nowej wiadomości: Tworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetag nieograniczony na zakup materiałów drogowych - [Wszystkie zmiany]

Udzielanie pomocy pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze

Dodanie nowej wiadomości: Udzielanie pomocy pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze - [Wszystkie zmiany]

Sieć drogowa

Dodanie nowej wiadomości: Sieć drogowa - [Wszystkie zmiany]

Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym

Dodanie nowej wiadomości: Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym - [Wszystkie zmiany]

Udzielanie pomocy uchodźcom

Dodanie nowej wiadomości: Udzielanie pomocy uchodźcom - [Wszystkie zmiany]

Udzielanie pożyczek osobom niepełnosprawnym

Dodanie nowej wiadomości: Udzielanie pożyczek osobom niepełnosprawnym - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Struktura Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Schemat Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Schemat Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Wpisywanie Stowarzyszeń Kultury Fizycznej – Uczniowskich Klubów Sportowych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Wpisywanie Stowarzyszeń Kultury Fizycznej – Uczniowskich Klubów Sportowych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Kierowanie do kształcenia specjalnego

Edycja wiadomości Kierowanie do kształcenia specjalnego - [Wszystkie zmiany]

Wpisywanie szkół i placówek niepublicznych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Wpisywanie szkół i placówek niepublicznych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok z zagranicy

Edycja wiadomości Wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok z zagranicy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Organy Powiatu Łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr III/14/03 w spr. budżetu powiatu na 2003 rok. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr III/15/03 zmieniajaca uchwałę Nr XXVI/130/01w spr. delegowania przedstawiciela Rady Powiatu Łomzyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr III/16/03 w spr. wyboru delegata Powiatu Łomżyńskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.o

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr III/16/03 w spr. wyboru delegata Powiatu Łomżyńskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.o - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr III/17/03 w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr III/17/03 w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr III/18/03 w spr. powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną Miekskiej Bibioletece Publicznej w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr III/19/03 zmieniająca uchwałę w spr.ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr III/19/03 zmieniająca uchwałę w spr.ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych - [Wszystkie zmiany]

Uchwała III/20/03 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady na 2003 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała III/20/03 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady na 2003 rok. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr III/21/03 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr III/21/03 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV/22/03 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr IV/22/03 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV/24/03 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr IV/24/03 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV/25/03 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Działalności Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr IV/25/03 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Działalności Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV/26/03 w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr IV/26/03 w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV/27/03 w sprawie założenia Liceum Profilowanego w Jedwabnem.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr IV/27/03 w sprawie założenia Liceum Profilowanego w Jedwabnem. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV/28/03 w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2003-2006.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr IV/28/03 w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2003-2006. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV/29/03 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia z Gminą Piątnica dotyczącego powierzenia zadań z zakresu prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr IV/29/03 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia z Gminą Piątnica dotyczącego powierzenia zadań z zakresu prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr IV/30/03 w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr IV/30/03 w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV/30/03 w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr IV/30/03 w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV/31/03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2002 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr IV/31/03 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2002 roku. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr V/32/03 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr V/31/03 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jak zostać Policjantem - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Jak zostać Policjantem - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Struktura organizacyjna - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut Technikum Handlowego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut Liceum Ogólnokształcącego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Struktura organizacyjna - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Podanie o przyjęcie do szkoły - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacje dotyczące możliwości wyboru szkół przez uczniów gimnazjum - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierunki kształcenia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Baza i wyposażenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 lipca 2003

Wiadomości

Edycja wiadomości Jak zostać Policjantem - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnej powiatu - Henryki Mioduszewskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnej powiatu - Elżbiety Parzych. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadzcenie majatkowe radnej powiatu - Ireny Przybylak. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majatkowe radnego powiatu - Zbigniewa Sokołowskiego. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majatkowe radnego powiatu - Edmunda Stepnowskiego. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu - Witolda Szerszenia. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu - Alfreda Szymańskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu - Stefana Żebrowskiego. - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majatkowe - [Wszystkie zmiany]

Struktura Organizacyjna Wydziału Organizacyjnego

Dodanie nowej wiadomości: Struktura Organizacyjna Wydziału Organizacyjnego i Kadr - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadzczenie majątkowe Wicestarosty Łomzyńskiego - Zbigniewa Sokołowskiego - [Wszystkie zmiany]

Statut Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Statut Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 lipca 2003

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Podanie o przyjęcie do szkoły - [Wszystkie zmiany]

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Katalog usług świadczonych przez Wydział Organizacyjny i kadr - [Wszystkie zmiany]

Uchwały Rady Powiatu

Dodanie nowej wiadomości: Uchwały Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr III/14/03 w spr. budżetu powiatu na 2003 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr III/15/03 zmieniajaca uchwałę Nr XXVI/130/01w spr. delegowania przedstawiciela Rady Powiatu Łomzyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

wtorek, 15 lipca 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Edmunda Kossakowskiego. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu - Heleny Gerłowskiej. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu - Heleny Gerłowskiej. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Budownictwa. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia - Anny Archackiej. - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na dostawę węgla - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Komunikacji - Wiesława Jemielitego. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony na dostawę węgla - [Wszystkie zmiany]

Cena-95% Termin płatności - 5% - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: III przetarg nieograniczony na sporządzenie „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2004-2014” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Wydawanie wtórników praw jazdy

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

środa, 16 lipca 2003

Wiadomości

Informacje publiczne nieudostępniane w BIP Starostwa Powiatowego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacje publiczne nieudostępniane w BIP Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Udzielanie pomocy uchodźcom

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 17 lipca 2003

Wiadomości

Szkoły niepubliczne funkcjonujące na terenie Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Szkoły niepubliczne funkcjonujące na terenie Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe głównego specjalisty - Stanisława Snarskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadzcenie majątkowe Zastępcy Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa - Anny Żelachowskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Kierownika Działu Rynku Pracy PUP - Anny Dziekońskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majatkowe - Pani Anny Dziekońskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Kierownika Działu PUP - Pani Cecylii Sachmacińskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Kierownika Działu Organizacji i Kontroli PUP - Pani Elżbiety Teresy Olejniczak - Bazydło - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Główny Księgowy PUP - Pani Hanny Jadwigi Huszcza - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Z-cy kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń - Pani Grażyny Zofii Lewandowskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe inspektora powiatowego - Pani Barbary Boryszewskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Inspektora Powiatowego - Pani Bożeny Brzeczko - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oswiadczenie majątkowe inspektora powiatowego PUP - Pani Barbary Brzezińskiej - Rogowskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe inspektora powiatowego PUP - Pani Teresy Dwórznik - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 lipca 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe inspektora powiatowego PUP - Pani Marii Gągały - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe inspektora powiatowego PUP - Pani Katarzyny Gerłowskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe inspektora powiatowego PUP - Pani Lidii Reginy Sosnowskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe inspektora powiatowego PUP - Pani Barbary Jagielskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe inspektora powiatowego PUP - Pani Anny Marii Kadłubowskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe inspektora powiatowego PUP - Pani Haliny Kesler - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe inspektora powiatowego PUP - Pani Marii Aleksandry Kotowskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe inspektora powiatowego PUP - Pani Zofii Niklewicz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 lipca 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe inspektora powiatowego PUP - Pani Joanny Rogińskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe inspektora powiatowego PUP - Pani Mirosławy Łada - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Starszego Inspektora Powiatowego PUP - Pani Jolanty Sobczyńskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe inspektora powiatowego PUP - Pani Hanny Teresy Surawskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe inspektora powiatowego PUP - Pani Grażyny Franciszki Waniewskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe inspektora powiatowego PUP - Pani Anety Magdaleny Zalewskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe inspektora powiatowego PUP - Pani Lidii Kania - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe starszego inspektora powiatowego PUP - Pani Iwony Chrapowicz - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe inspektora powiatowego PUP - Pana Tomasza Tyla - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe starszego inspektora powiatowego PUP - Pani Bożeny Szerszeń - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe inspektora powiatowego PUP - Pani Krystyny Brzostek - [Wszystkie zmiany]

Komunikat o wydaniu decyzji

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat o wydaniu decyzji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 lipca 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe kierownika PCPR - Pana Edwarda Jaroty - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży - Pana Adama Łazarskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majatkowe kierownika PUP - Pana Mieczysława Bieńka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe z-cy kierownika PUP - Pani Danuty Jadwigi Jaroty - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe dyrektora ZSOiZ - Pani Ewy Mańko - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Szkół w Marianowie - Pana Marka Aleksandra Kaczanowicza - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie - Pana Mirosława Grużewskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe dyrektora ROK w Zbójnej - Pana Jarosława Cholewickiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe kierownika Zakładu Technicznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Łomży - Pana Mariana Woronkina - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

środa, 23 lipca 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Łomży - Pani Joanny Cecylii Dardzińskiej - Mądry - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe kierownika Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Łomży - Pana Józefa Piątka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe kierownika PUP - Pana Mieczysława Bieńska - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę stolarki okiennej.

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę stoilarki okiennej. - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę stolarki okiennej.

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę stolarki okiennej. - [Wszystkie zmiany]

Wicestarosta Łomżyński

Dodanie nowej wiadomości: Wicestarosta Łomzyński - [Wszystkie zmiany]

Starosta Łomżyński

Dodanie nowej wiadomości: Starosta Łomżyński - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 lipca 2003

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Struktura organizacyjna - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Struktura organizacyjna Zespołu Szkół Ogólnokształcacych i Zawodowych im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 lipca 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2003 rok. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 lipca 2003

Wiadomości

Ogłoszenie o konkursie na zastępcę dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na zastępcę dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 lipca 2003

Wiadomości

Wykaz usług świadczonych dla ludności przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz usług świadczonych dla ludności przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Przejdź do pozostałych zmian