BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez Policję

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Łomży
Wydział Komunikacji
ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. nr 101
Tel. 215 69 15

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek godz. 7.45-15.00
Środa - 7.45- 14.00

Wymagane dokumenty

W przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego pojazdu przez Policję, właściciel pojazdu składa w organie rejestrującym następujące dokumenty:
- dowód osobisty do wglądu;
- zaświadczenie z badania technicznego pojazdu w Stacji Kontroli Pojazdów dopuszczające pojazd do ruchu;
- dowód obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu OC

Opłaty:

wydawanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez Policję nie podlega opłacie skarbowej i administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie wydania dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję na podstawie art.127 § 2 i art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego służy stronom do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

Podstawa prawna:

Art. 72 i Art. 81 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz.988)

Data sporządzenia

poniedziałek, 14 lip 2003 14:59

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 14 lip 2003 15:01
Data dodania: poniedziałek, 14 lip 2003 14:59
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 lip 2003 15:01
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2758 razy
Ilość edycji: 2