BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjęcia do kl. I ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum a także kl. I szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadnicz

Miejsce załatwienia sprawy

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 1 w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, tel. 215-69-47
Pokój nr 102 - 107

Wymagane dokumenty

- wyniki dotychczasowych badań psychologiczno – pedagogicznych,
- charakterystyka ucznia kl. III gimnazjum,
- zaświadczenie o przydatności zawodowej od lekarza medycyny przemysłowej.

Gdzie odebrać formularze:

- placówka oświatowa, która wysyła dziecko do poradni,
- lekarz medycyny przemysłowej,

Opłaty:

usługa bezpłatna

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 4 pkt 1.8 Rozp. MENiS z dnia 11 grudnia 2002 w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. nr 5 poz. 46).

Data sporządzenia

wtorek, 22 lip 2003 09:54

Data zatwierdzenia

wtorek, 22 lip 2003 11:11
Data dodania: wtorek, 22 lip 2003 09:54
Data upublicznienia: wtorek, 22 lip 2003 11:11
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2079 razy
Ilość edycji: 1