BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie świadectw kwalifikacji dla kierowców

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Łomży
Wydział Promocji, Rozwoju i Komunikacji
ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. nr 101A
Tel. 215 19 81

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek – Piątek godz. 9.00-15.00

Wymagane dokumenty

Świadectwo kwalifikacji wydaje się w następujących przypadkach, po otrzymaniu:
1. Od osoby ubiegającej się o wydanie po raz pierwszy świadectwa kwalifikacji wymaganych dokumentów:
- wniosku (formularz udostępniony w Wydziale)
- dowodu uiszczenia opłaty za wydanie świadectwa kwalifikacji,
- wyraźnej fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
- dokumentu potwierdzającego spełnienie określonych wymogów, tj.:
▪ ukończenia 21 lat
▪ zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących rzeczy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony
▪ zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących osoby
▪ orzeczenie lekarskie
▪ orzeczenie psychologiczne
- kserokopii posiadanego prawa jazdy

2. Od osoby ubiegającej się o rozszerzenie zakresu potwierdzenia w świadectwie kwalifikacji spełnienia wymogów określonych:
- orzeczenie lekarskie
- orzeczenie psychologiczne
- zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących osoby lub rzeczy
- wniosku
- opłaty za wydanie świadectwa kwalifikacji
- wyraźnej fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm

Opłaty:

a) opłaty skarbowe
- od wniosku 5,00 zł
- od każdego załącznika 0,50 zł

b)opłata administracyjna
- za wydanie świadectwa kwalifikacji 30,00 zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 14 dni

Inne wskazówki, uwagi:

Znaki opłaty skarbowej są sprzedawane w Wydziale

Data sporządzenia

wtorek, 15 lip 2003 10:29

Data zatwierdzenia

wtorek, 15 lip 2003 10:38
Data dodania: wtorek, 15 lip 2003 10:29
Data upublicznienia: wtorek, 15 lip 2003 10:38
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 sty 2004 12:30
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2001 razy