BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Łomży
Wydział Komunikacji
ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. nr 101
Tel. 215 69 15

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek godz. 7.45-15.00
Środa - 7.45- 14.00

Wymagane dokumenty

1. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu, organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje wtórnik dowodu rejestracyjnego.
- złożenie stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań
- przedstawienie wyciągu z rejestru pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu
- dowód osobisty do wglądu
2. W przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego pojazdu w stopniu powodującym jego nieczytelność, organ rejestrujący pojazdu na wniosek właściciela pojazdu wydaje wtórnik w przypadku:
- oddania dotychczasowego dowodu rejestracyjnego
- przedstawienia wyciągu z rejestru badań
technicznych pojazdu gdy termin badania technicznego nie jest możliwy do odczytania z dowodu rejestracyjnego,
- dowód osobisty do wglądu
3.W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu, organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje wtórnik dowodu rejestracyjnego.
- złożenie stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań
- przedstawienie wyciągu z rejestru pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu
- dowód osobisty do wglądu

Opłaty:

a) opłata administracyjna
- za wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego bez pozwolenia czasowego - 54,00 zł, z pozwoleniem czasowym - 73 zł
b) opłata ewidencyjna:
- za wydanie dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie
Sprawy związane z wydawaniem wtórników dowodów rejestracyjnych wymagają zarezerwowania terminu osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 86 215 69 15.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego na podstawie art.127 § 2 i art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego służy stronom do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

Podstawa prawna:

Art. 72 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 988)

Data sporządzenia

poniedziałek, 14 lip 2003 14:51

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 14 lip 2003 14:55
Data dodania: poniedziałek, 14 lip 2003 14:51
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 lip 2003 14:55
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 4377 razy
Ilość edycji: 2