BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie zaświadczeń o wydanych prawach jazdy

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Łomży
Wydział Komunikacji
ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. nr 101A
Tel. 215 69 16

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek godz. 7.45-15.00
Środa - 7.45- 14.00

Wymagane dokumenty

- pisemny umotywowany wniosek zainteresowanego,
- dowód osobisty do wglądu

Opłaty:

Opłata skarbowa:
- od wydanego zaświadczenia 17 zł
wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Łomży
nr konta: 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007
imię, nazwisko, adres
tytułem: opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie wydania zaświadczenia o wydanym prawie jazdy na podstawie art.127 § 2 i art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego służy stronom do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

Inne wskazówki, uwagi:

Dane z ewidencji kierowców udostępnia się o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:
- Policji
- Inspekcji Transportu Drogowego
- Straży Granicznej
- Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
- Wojskowym Służbom Informacyjnym
- Sądom
- Prokuraturze
- Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej
- Żandarmerii Wojskowej
- Organom Celnym

na wniosek osoby, której one dotyczą

Podstawa prawna:

Art. 100c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.450 z późn.zm.).

Data sporządzenia

wtorek, 15 lip 2003 10:49

Data zatwierdzenia

wtorek, 15 lip 2003 10:52
Pliki do pobrania:
Data dodania: wtorek, 15 lip 2003 10:49
Data upublicznienia: wtorek, 15 lip 2003 10:52
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2514 razy
Ilość edycji: 4