BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.

Miejsce załatwienia sprawy

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 1 w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, tel. 215-69-47
Pokój nr 102 - 107

Wymagane dokumenty

- wyniki obserwacji, opinia wychowawcy,
- wyniki nauczania,
- wyniki dotychczasowych badań psychologiczno – pedagogicznych

Gdzie odebrać formularze:

w placóce oświatowej, która kieruje dziecko do poradni.

Opłaty:

usługa bezpłatna

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 4 pkt 1.6 Rozp. MENiS z dnia 11 grudnia 2002 w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. nr 5 poz. 46).

Data sporządzenia

wtorek, 22 lip 2003 09:37

Data zatwierdzenia

wtorek, 22 lip 2003 11:12
Data dodania: wtorek, 22 lip 2003 09:37
Data upublicznienia: wtorek, 22 lip 2003 11:12
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1846 razy
Ilość edycji: 1