BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Znoszenie zastawu rejestrowego sądu i banku w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Łomży
Wydział Komunikacji
ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. nr 101
Tel. 215 69 15

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek godz. 7.45-15.00
Środa - 7.45- 14.00

Wymagane dokumenty

- pismo sądu lub banku
- dowód osobisty do wglądu
- dowód rejestracyjny

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej i administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie zniesienia zastawu rejestrowego sądu i banku w dowodzie rejestracyjnym pojazdu na podstawie art.127 § 2 i art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego służy stronom do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

Podstawa prawna:

Art. 78 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r, poz.1047).

Data sporządzenia

poniedziałek, 14 lip 2003 14:43

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 14 lip 2003 14:46
Pliki do pobrania:
Data dodania: poniedziałek, 14 lip 2003 14:43
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 lip 2003 14:46
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2594 razy
Ilość edycji: 1