BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie zaświadczeń dotyczących przewozów drogowych na potrzeby własne

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Łomży
Wydział Komunikacji
ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. Nr 101A
Tel. 215 69 16

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek – Piątek godz. 8.00-15.00

Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie zaświadczenia (formularz dostępny w Wydziale)
- odpis z rejestru przedsiębiorców
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu REGON-u
- oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki: posiadają świadectwo kwalifikacji, nie byli skazani wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska
- wykaz pojazdów wraz z kopiami dowodów rejestracyjnych
- dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia

Opłaty:

a) opłata administracyjna
- za wydanie zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne 500,00 zł
- za wydanie wypisu z zaświadczenia 100,00 zł

Starostwo Powiatowe konto bankowe Hexa Bank Spółdzielczy
73 8762 0009 0012 5181 2000 0020

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne na podstawie art.127 § 2 i art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego służy stronom do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

Inne wskazówki, uwagi:

Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.
Zaświadczenie oraz wypis z zaświadczenia wydaje organ na okres do 5 lat.

Podstawa prawna:

Art. 33 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.919 z późn.zm.)

Data sporządzenia

wtorek, 15 lip 2003 11:25

Data zatwierdzenia

wtorek, 15 lip 2003 11:28
Pliki do pobrania:
Data dodania: wtorek, 15 lip 2003 11:25
Data upublicznienia: wtorek, 15 lip 2003 11:28
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2814 razy
Ilość edycji: 1