BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie zezwoleń na krajowy transport drogowy

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Łomży
Wydział Komunikacji
ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. nr 101A
Tel. 215 69 16

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek – Piątek godz. 8.00-15.00

Wymagane dokumenty

- rozkład jazdy uzgodniony na zasadach koordynacji uwzględniającej przystanki, czas odjazdów i przyjazdów oraz długość linii regularnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami;
- mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
- zasady korzystania z obiektów dworcowych i przystanków ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi;
- taryfę i cennik z zasadami zmian stawek.

Opłaty:

a) opłata administracyjna
- za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym – na przewozy regularne pobiera się następujące opłaty: od 500 zł do 700 zł w zależności od okresu ważności zezwolenia:
okres ważności zezwolenia do 1 roku 500,00 zł
okres ważności zezwolenia do 2 lat 550,00 zł
okres ważności zezwolenia do 3 lat 600,00 zł
okres ważności zezwolenia do 4 lat 650,00 zł
okres ważności zezwolenia do 5 lat 700,00 zł

Starostwo Powiatowe konto bankowe Hexa Bank Spółdzielczy
73 8762 0009 0012 5181 2000 0020

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

do 3 miesięcy

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie wydania zezwolenia na krajowy transport drogowy na podstawie art.127 § 2 i art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego służy stronom do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

Inne wskazówki, uwagi:

Wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym wymaga zezwolenia.
Zezwolenie wydaje się na wniosek przedsiębiorcy na czas nie dłuższy niż 5 lat. Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się kopię licencji i odpowiednie dokumenty.
Starosta wydaje zezwolenie na teren powiatu.

Podstawa prawna:

Art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.919 z późn.zm.)

Data sporządzenia

wtorek, 15 lip 2003 11:28

Data zatwierdzenia

wtorek, 15 lip 2003 11:33
Data dodania: wtorek, 15 lip 2003 11:28
Data upublicznienia: wtorek, 15 lip 2003 11:33
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2665 razy