BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie wtórników praw jazdy

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Łomży
Wydział Komunikacji
ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. nr 101A
Tel. 215 69 16

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek godz. 7.45-15.00
Środa - 7.45- 14.00

Wymagane dokumenty

Wtórnik prawa jazdy wydaje się po dostarczeniu następujących dokumentów:
- wniosku (formularz udostępniony w Wydziale)
- dowodu uiszczenia opłaty
- wyraźnej fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii
- dowód osobisty do wglądu

Opłaty:

a)opłata administracyjna:
- od wtórnika prawa jazdy - 100,00 zł

b) opłata ewidencyjna:
- za wydanie prawa jazdy - 0,50 zł

Starostwo Powiatowe konto bankowe Hexa Bank Spółdzielczy
73 8762 0009 0012 5181 2000 0020

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

do 14 dni

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie wydania wtórnika prawa jazdy na podstawie art.127 § 2 i art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego służy stronom do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

Podstawa prawna:

Art. 18 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2023 r., poz.622 )

Data sporządzenia

wtorek, 15 lip 2003 10:39

Data zatwierdzenia

wtorek, 15 lip 2003 10:42
Pliki do pobrania:
Data dodania: wtorek, 15 lip 2003 10:39
Data upublicznienia: wtorek, 15 lip 2003 10:42
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 3119 razy
Ilość edycji: 2