BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 14 maja 2021

Wiadomości

Przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy (nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych) - obowiązuje gdy projekt sporządzany był wg nowych zasad

Dodanie nowej wiadomości: Przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy (nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych) - obowiązuje gdy projekt sporządzany był wg nowych zasad - [Wszystkie zmiany]

Przyjmowanie zawiadomień o zmierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych - obowiązuje gdy projekt sporządzany był wg nowych zasad

Dodanie nowej wiadomości: Przyjmowanie zawiadomień o zmierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych - obowiązuje gdy projekt sporządzany był wg nowych zasad - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.12.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.12.2021 - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Dodanie nowej wiadomości: Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Powiatowy Igrzysk Dzieci

Dodanie nowej wiadomości: Terminarz Powiatowy Igrzysk Dzieci - [Wszystkie zmiany]

Kalendarz zawodów wojewódzkich V-VI 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Kalendarz zawodów wojewódzkich V-VI 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 maja 2021

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.11.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.11.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 maja 2021

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.17.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.17.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.16.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.16.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.10.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.10.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.234.2020.ED

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.234.2020.ED - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.219.2020.ED

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.219.2020.ED - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.61.2021.DK

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.61.2021.DK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 maja 2021

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.15.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.15.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 08 maja 2021

Wiadomości

Klasyfikacja szkół podstawowych 1999-2019 we współzawodnictwie wojewódzkim.

Dodanie nowej wiadomości: Klasyfikacja szkół podstawowych 1999-2019 we współzawodnictwie wojewódzkim. - [Wszystkie zmiany]

Klasyfikacja szkół podstawowych 1999-2009 we współzawodnictwie wojewódzkim.

Dodanie nowej wiadomości: Klasyfikacja szkół podstawowych 1999-2009 we współzawodnictwie wojewódzkim. - [Wszystkie zmiany]

Klasyfikacja gimnazjów 1999-2019 we współzawodnictwie wojewódzkim.

Dodanie nowej wiadomości: Klasyfikacja gimnazjów 1999-2019 we współzawodnictwie wojewódzkim. - [Wszystkie zmiany]

Klasyfikacja gimnazjów 1999-2009 we współzawodnictwie wojewódzkim.

Dodanie nowej wiadomości: Klasyfikacja gimnazjów 1999-2009 we współzawodnictwie wojewódzkim. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 maja 2021

Wiadomości

Wytyczne przekazane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczące afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Dodanie nowej wiadomości: Wytyczne przekazane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczące afrykańskiego pomoru świń (ASF) - [Wszystkie zmiany]

Wytyczne przekazane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczące zasad ochrony drobiu przed grypą ptaków

Dodanie nowej wiadomości: Wytyczne przekazane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczące zasad ochrony drobiu przed grypą ptaków - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA dla mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego dot. m. in. zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA dla mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego dot. m. in. zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja radnego Antoniego Włodkowskiego OR.0003.1.2021

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja radnego Antoniego Włodkowskiego OR.0003.1.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 maja 2021

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.41.2021.MP

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.41.2021.MP - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 maja 2021

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.8.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.8.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.75.2021.DK

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.75.2021.DK - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXII/21 z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXII/21 z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 28 stycznia 2021 roku w zdalnym trybie obradowania - z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (wideokonferencji) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 kwietnia 2021

Wiadomości

Transmisja XXIII Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja XXIII Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 kwietnia 2021

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 20

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 20 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 19    

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 19     - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 kwietnia 2021

Wiadomości

Wytyczne przekazane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie

Dodanie nowej wiadomości: Wytyczne przekazane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Usługi

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Usługi - [Wszystkie zmiany]

Petycja nr 1/2021 i sposób jej załatwienia

Dodanie nowej wiadomości: Petycja nr 1/2021 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 79

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 79 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 kwietnia 2021

Wiadomości

Protokół nr 77/21 z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 15 kwietnia 2021 roku  

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 77/21 z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 15 kwietnia 2021 roku   - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210..68.2021.DK

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210..68.2021.DK - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.14.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.14.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od I stycznia do 31 marca 2021 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od I stycznia do 31 marca 2021 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 kwietnia 2021

Wiadomości

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży za 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

XXIII Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: XXIII Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 kwietnia 2021

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Usługi

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Usługi - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 kwietnia 2021

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.13.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.13.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.12.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.12.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.10.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.10.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.11.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.11.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.9.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.9.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 kwietnia 2021

Wiadomości

INFORMACJA dla mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA dla mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 78

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 78 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 kwietnia 2021

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.7.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.7.2021 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Zakładzie Podsatwowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 76/21 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 26 marca 2021 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 76/21 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 26 marca 2021 roku - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 77

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 77 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 kwietnia 2021

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Usługi

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Usługi - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.234.2020.ED

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.234.2020.ED - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.28.2021.MP

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.28.2021.MP - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 kwietnia 2021

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.8.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.8.2021 - [Wszystkie zmiany]

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zadania i kompetencje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Zadania i kompetencje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 kwietnia 2021

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.17.2021.DK

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.17.2021.DK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 kwietnia 2021

Wiadomości

Składanie wniosków on-line

Dodanie nowej wiadomości: Składanie wniosków on-line - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie pozwolenia na użytkowanie

Dodanie nowej wiadomości: Wydawanie pozwolenia na użytkowanie - [Wszystkie zmiany]

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót na rzecz innego podmiotu

Dodanie nowej wiadomości: Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót na rzecz innego podmiotu - [Wszystkie zmiany]

Przyjmowanie zawiadomień o zmierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych - obowiązuje gdy projekt sporządzany był wg starych zasad

Dodanie nowej wiadomości: Przyjmowanie zawiadomień o zmierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych - [Wszystkie zmiany]

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Inspektorzy Nadzoru Budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Inspektorzy Nadzoru Budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Główna Księgowa

Dodanie nowej wiadomości: Główna Księgowa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 01 kwietnia 2021

Wiadomości

Życzenia Wielkanocne

Dodanie nowej wiadomości: Życzenia Wielkanocne - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 marca 2021

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.7.2021.ED

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.7.2021.ED - [Wszystkie zmiany]

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2021

Dodanie nowej wiadomości: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 marca 2021

Wiadomości

Protokół nr XXI/20 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXI/20 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 75/21 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 16 lutego 2021 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 75/21 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 16 lutego 2021 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 marca 2021

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE - GIEŁCZYN

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - GIEŁCZYN - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.7.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.7.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 marca 2021

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 76

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 76 - [Wszystkie zmiany]

Deklaracja dostępności serwisu Biuletyn Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Deklaracja dostępności serwisu Biuletyn Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 marca 2021

Wiadomości

Informacja o wpłynięciu wniosku o pozwolenie na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wpłynięciu wniosku o pozwolenie na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.32.2021.DK

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.32.2021.DK - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.40.2021.ED

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.40.2021.ED - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian