BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 07 lipca 2022

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.20.2022

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.20.2022 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.19.2022

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.19.2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 lipca 2022

Wiadomości

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.153.2022.MP

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.153.2022.MP - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 01 lipca 2022

Wiadomości

Zapytanie ofertowe

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022- aktualizacja z dnia 01.07.2022r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022- aktualizacja z dnia 01.07.2022r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 czerwca 2022

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.18.2022

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.18.2022 - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie (w trybie art. 111 § 1a Kodeksu postępowania administracyjnego) z dnia 06 sierpnia 2021 r. znak: ROŚB.6222.1.2017

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie (w trybie art. 111 § 1a Kodeksu postępowania administracyjnego) z dnia 06 sierpnia 2021 r. znak: ROŚB.6222.1.2017 - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie (w trybie art. 111 § 1a Kodeksu postępowania administracyjnego) z dnia 06 sierpnia 2021 r. znak: ROŚB.6222.1.2017

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie (w trybie art. 111 § 1a Kodeksu postępowania administracyjnego) z dnia 06 sierpnia 2021 r. znak: ROŚB.6222.1.2017 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXIX/22 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXIX/22 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 czerwca 2022

Wiadomości

115. posiedzenie Zarządu Powiatu łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: 115. posiedzenie Zarządu Powiatu łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 czerwca 2022

Wiadomości

Spotkanie z uczniami-sportowcami powiatu łomżyńskiego.

Dodanie nowej wiadomości: Spotkanie z uczniami-sportowcami powiatu łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci kl.IV w piłce nożnej chłopców.

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci kl.IV w piłce nożnej chłopców. - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci kl. IV w piłce nożnej dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci kl. IV w piłce nożnej dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Transmisja XXX Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja XXX Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 czerwca 2022

Wiadomości

Ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Informacja firmy T-Mobile Polska S. A. dotycząca zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla zgłoszonej wcześniej instalacji radiokomunikacyjnej 26296 (95157N!) WLM_JEDWABNE_SIESTRZANKI48

Dodanie nowej wiadomości: Informacja firmy T-Mobile Polska S. A. dotycząca zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla zgłoszonej wcześniej instalacji radiokomunikacyjnej 26296 (95157NI) SIESTRZANKI48 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 czerwca 2022

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 25

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 25 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 22

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 27

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 27 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 czerwca 2022

Wiadomości

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.17.2022

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.17.2022 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.15.2022

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.15.2022 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 113/22 z Posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 31 maja 2022 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 113/22 z Posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 31 maja 2022 roku - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 112/22 z Posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 23 maja 2022 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 112/22 z Posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 23 maja 2022 roku - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 111/22 z Posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 11 maja 2022 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 111/22 z Posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 11 maja 2022 roku - [Wszystkie zmiany]

XXX Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: XXX Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 czerwca 2022

Wiadomości

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w lekkiej atletyce.

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w lekkiej atletyce. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 czerwca 2022

Wiadomości

Komunikat - Igrzyska gr. zachodniej Młodzieży w lekkiej atletyce

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska gr. zachodniej Młodzieży w lekkiej atletyce - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska gr. zachodniej Młodzieży w lekkiej atletyce

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska gr. zachodniej Młodzieży w lekkiej atletyce - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Igrzyska gr. zachodniej Dzieci w lekkiej atletyce

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Igrzyska gr. zachodniej Dzieci w lekkiej atletyce - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej - [Wszystkie zmiany]

RAPORT O STANIE POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO – ROK 2021

Dodanie nowej wiadomości: RAPORT O STANIE POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO – ROK 2021 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.160.2022.KL

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.160.2022.KL - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.93.2022.JR

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.93.2022.JR - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.130.2022.ED

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.130.2022.ED - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 czerwca 2022

Wiadomości

114. posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: 114. posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 czerwca 2022

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - [Wszystkie zmiany]

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul.Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul.Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 czerwca 2022

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.115.2022.ED

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.115.2022.ED - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.137.2022.DK

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.137.2022.DK - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: BI.ZPU.5.534.2021.MG

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: BI.ZPU.5.534.2021.MG - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: BI.ZPU.5.534.2021.MG

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: BI.ZPU.5.534.2021.MG - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: BI.ZPU.5.534.2021.MG

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: BI.ZPU.5.534.2021.MG - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 czerwca 2022

Wiadomości

Komunikat Zarządu Powiatowego SZS

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Zarządu Powiatowego SZS - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 czerwca 2022

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 26

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 26 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 10

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 10 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 czerwca 2022

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZPU.5.534.34.2021.MG

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZPU.5.534.34.2021.MG - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.132.2022.MP

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.132.2022.MP - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.75.2022.JR

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.75.2022.JR - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.18.2022

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.18.2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 czerwca 2022

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.17.2022

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.17.2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 czerwca 2022

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.96.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.96.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja firmy Orange Polska S. A. dotycząca zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 4500 (95972N!) POPIOŁKI (WLM_ZBOJNA_POPIOŁKI)

Dodanie nowej wiadomości: Informacja firmy Orange Polska S. A. dotycząca zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 4500 (95972N!) POPIOŁKI (WLM_ZBOJNA_POPIOŁKI) - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie finansowe Powiatu Łomżyńskiego za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie finansowe Powiatu Łomżyńskiego za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego w Łomży za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego w Łomży za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie finansowe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie finansowe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 05 czerwca 2022

Wiadomości

Wykaz zawodników Młodzieży Szkolnej z awansem na zawody gr. zachodniej.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz zawodników Młodzieży Szkolnej z awansem na zawody gr. zachodniej. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 czerwca 2022

Wiadomości

Informacja firmy T-Mobile Polska S.A. dotycząca zmiany danych dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 26726 (95169N!)

Dodanie nowej wiadomości: Informacja firmy T-Mobile Polska S.A. dotycząca zmiany danych dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 26726 (95169N!) - [Wszystkie zmiany]

Informacja firmy T-Mobile Polska S.A. dotycząca zmiany danych dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 23701 (95040N!)

Dodanie nowej wiadomości: Informacja firmy T-Mobile Polska S.A. dotycząca zmiany danych dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 23701 (95040N!) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 czerwca 2022

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.16.2022

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.16.2022 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.15.2022

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.15.2022 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.12.2022

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.12.2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 maja 2022

Wiadomości

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Powiatu Grażyny Kołodziejskiej za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Skarbnika Powiatu Grażyny Kołodziejskiej za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży Eweliny Wszeborowskiej za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży Eweliny Wszeborowskiej za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Łomży Edyty Zawojskiej za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Łomży Edyty Zawojskiej za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży Krystyny Gosiewskiej za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży Krystyny Gosiewskiej za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży Justyny Chmielewskiej za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Zastępcy Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Justyny Chmielewskiej za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży Macieja Karwowskiego za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Macieja Karwowskiego za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży Bożeny Kadłubowskiej za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Bożeny Kadłubowskiej za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży Ewy Jarzyło za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży Ewy Jarzyło za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe głównego specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży Karoliny Izabeli Przybyłek za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe głównego specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży Karoliny Izabeli Przybyłek za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe głównego specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży Marleny Siwik za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe głównego specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży Marleny Siwik za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe głównego specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży Moniki Truszkowskiej za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe głównego specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży Moniki Truszkowskiej za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe głównego specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży Ewy Żylińskiej za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe głównego specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży Ewy Żylińskiej za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe głównego specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży Sylwii Zakrzewskiej za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe głównego specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży Sylwii Zakrzewskiej za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe podinspektora Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży Anny Jesionkowskiej za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe podinspektora Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży Anny Jesionkowskiej za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe głównego specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży Pawła Szymańskiego za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Głównego specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży Pawła Szymańskiego za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.47.2022.JM

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.47.2022.JM - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe pracownika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży Moniki Szymańskiej za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe pracownika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży Moniki Szymańskiej za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie Ewy Sznejder za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie Ewy Sznejder za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Łomży Marioli Czarneckiej za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Łomży Marioli Czarneckiej za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży Jolanty Bogusławy Kacprzak za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży Jolanty Bogusławy Kacprzak za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży Jarosława Cholewickiego za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży Jarosława Cholewickiego za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży Elżbiety Teresy Olejniczak za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży Elżbiety Teresy Olejniczak za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży Krzysztofa Święckiego za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży Krzysztofa Święckiego za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Jacka Albina Nowakowskiego za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Jacka Albina Nowakowskiego za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Kierownika Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych i Organizacyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Krzysztofa Ryszarda Kozickiego za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Kierownika Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych i Organizacyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Krzysztofa Ryszarda Kozickiego za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe starszego specjalisty pracy socjalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Ewy Elster za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe starszego specjalisty pracy socjalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Ewy Elster za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe pośrednika pracy Powiatowego Urzędu Pracy Katarzyny Wiktorskiej za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe pośrednika pracy Powiatowego Urzędu Pracy Katarzyny Wiktorskiej za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy Haliny Sowa za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy Haliny Sowa za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe pośrednika pracy Powiatowego Urzędu Pracy Marii Chmura za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe pośrednika pracy Powiatowego Urzędu Pracy Marii Chmura za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe pośrednika pracy Powiatowego Urzędu Pracy Olgi Grzymała za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe pośrednika pracy Powiatowego Urzędu Pracy Olgi Grzymała za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe pośrednika pracy Powiatowego Urzędu Pracy Lidii Przybylskiej za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe pośrednika pracy Powiatowego Urzędu Pracy Lidii Przybylskiej za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe pośrednika pracy Powiatowego Urzędu Pracy Łukasza Sebastiana Miliszewskiego za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe pośrednika pracy Powiatowego Urzędu Pracy Łukasza Sebastiana Miliszewskiego za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe inspektora Powiatowego Urzędu Pracy Anny Jadwigi Olszewskiej za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe inspektora Powiatowego Urzędu Pracy Anny Jadwigi Olszewskiej za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe pośrednika pracy Powiatowego Urzędu Pracy Marzeny Wojciechowskiej za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe pośrednika pracy Powiatowego Urzędu Pracy Marzeny Wojciechowskiej za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu Agnieszki Zduńczyk za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu Agnieszki Zduńczyk za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu Tadeusza Góralczyk za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu Tadeusza Góralczyk za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu Kazimierza Polkowskiego za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu Kazimierza Polkowskiego za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Wicestarosty Łomżyńskiego Marii Dziekońskiej za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Wicestarosty Łomżyńskiego Marii Dziekońskiej za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Starosty Łomżyńskiego Lecha Marka Szabłowskiego za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Starosty Łomżyńskiego Lecha Marka Szabłowskiego za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu Beaty Korwek

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu Beaty Korwek - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży Eweliny Wszeborowskiej

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Eweliny Wszeborowskiej - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie Anny Archackiej (przejście na emeryturę)

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie Anny Archackiej (przejście na emeryturę) - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie Ewy Sznejder

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie Ewy Sznejder - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy Eweliny Wszeborowskiej

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Zastępcy Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy Eweliny Wszeborowskiej - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe specjalisty Powiatowego Urzędu Pracy Mirosławy Łada

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe specjalisty Powiatowego Urzędu Pracy Mirosławy Łada - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Agnieszki Zduńczyk za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Agnieszki Zduńczyk za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Adama Zaczek za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Adama Zaczek za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Mirosława Szymanowskiego za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Mirosława Szymanowskiego za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Lecha Marka Szabłowskiego za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Lecha Marka Szabłowskiego za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Kazimierza Polkowskiego za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Kazimierza Polkowskiego za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Wiesława Olszewskiego za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Wiesława Olszewskiego za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Alicji Pauliny Nowakowskiej za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Alicji Pauliny Nowakowskiej za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Wiesławy Masłowskiej za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Wiesławy Masłowskiej za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Sławomira Łomotowskiego za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Sławomira Łomotowskiego za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Jarosława Kuleszy za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Jarosława Kuleszy za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Jana Kuczyńskiego za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Jana Kuczyńskiego za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Tadeusza Góralczyka za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Tadeusza Góralczyk za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Marii Dziekońskiej za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Marii Dziekońskiej za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Sławomira Dębek za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Sławomira Dębek za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Andrzeja Biedrzyckiego za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Andrzeja Biedrzyckiego za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.14.2022

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.14.2022 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Zenona Henryka Białobrzeskiego za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Zenona Henryka Białobrzeskiego za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Antoniego Włodkowskiego za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Antoniego Włodkowskiego za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

113. posiedzenie Zarządu Powiatu

Dodanie nowej wiadomości: 113. posiedzenie Zarządu Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 maja 2022

Wiadomości

Informacja firmy T-Mobile Polska S.A. dotycząca zmiany danych dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 23660 (95036N!) WLM_PIATNICA_KOWNATY

Dodanie nowej wiadomości: Informacja firmy T-Mobile Polska S.A. dotycząca zmiany danych dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 23660 (95036N!) WLM_PIATNICA_KOWNATY - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja z dnia 30 maja 2022 roku

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja z dnia 30 maja 2022 roku - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja z dnia 30 maja 2022 roku

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Wykaz zawodników z awansem na zawody gr. zachodniej.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz zawodników z awansem na zawody gr. zachodniej. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 28 maja 2022

Wiadomości

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w czwórboju lekkoatletycznym.

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w czwórboju lekkoatletycznym. - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w trójboju lekkoatletycznym

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w trójboju lekkoatletycznym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 maja 2022

Wiadomości

Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych/wyznaczeniu punktów granicznych

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych/wyznaczeniu punktów granicznych - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Wizna - Męczki - Kotowo - Plac - Jedwabne

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Wizna - Męczki - Kotowo - Plac - Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 maja 2022

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 maja 2022

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.14.2022

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.14.2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 maja 2022

Wiadomości

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży w związku z zagrożeniem wścieklizną u zwierząt domowych

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży w związku z zagrożeniem wścieklizną u zwierząt domowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian