BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami i zatrzymaniu prawa jazdy

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Łomży
Wydział Komunikacji
ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. nr 101A
Tel. 215 69 16

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek godz. 7.45-15.00
Środa - 7.45- 14.00

Wymagane dokumenty

- skierowanie lub zaświadczenie
- wniosek
- orzeczenie lekarskie
- orzeczenie psychologiczne

Opłaty:

Wydawanie decyzji o cofnięciu prawa jazdy nie podlega opłacie skarbowej i administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie cofnięcia prawa jazdy na podstawie art.127 § 2 i art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego służy stronom do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

Inne wskazówki, uwagi:

Osobie podlegającej kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji wydaje się skierowanie lub zaświadczenie i w przypadku gdy:
1. uzyska pozytywny wynik egzaminu państwowego:
a) wydaje się decyzję o przywróceniu cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami i zwraca przechowywane prawo jazdy

2. uzyska po raz pierwszy negatywny wynik egzaminu:
a) wydaje się decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami i wezwanie do zwrotu posiadanego przez nią prawa jazdy, jeżeli była skierowana.

3. nie podda się sprawdzeniu kwalifikacji w terminie określonym w skierowaniu – wydaje się decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami.

Podstawa prawna:

Art. 102 i 103 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2023, poz.622).

Data sporządzenia

wtorek, 15 lip 2003 10:58

Data zatwierdzenia

wtorek, 15 lip 2003 11:01
Data dodania: wtorek, 15 lip 2003 10:58
Data upublicznienia: wtorek, 15 lip 2003 11:01
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 7322 razy
Ilość edycji: 1