BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Łomży
Wydział Komunikacji
ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. Nr 101A
Tel. 215 69 16

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek – Piątek godz. 8.00-15.00

Wymagane dokumenty

- wniosek (formularz udostępniony w Wydziale)
- zatrudnienie instruktora
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat
- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu składek na ubezpieczenie społeczne
- zapytanie o karalności
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców
- kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu przystosowanego do nauki jazdy
- protokół sprawdzenia prawdziwości danych zawartych we wniosku

Opłaty:

Opłata administracyjna:
- za wydanie zezwolenia na prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców 500,00 zł
Opłata ewidencyjna:
- za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia - 1 zł.

Starostwo Powiatowe konto bankowe Hexa Bank Spółdzielczy
73 8762 0009 0012 5181 2000 0020

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

do 30 dni

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie zezwolenia na prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców na podstawie art.127 § 2 i art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego służy stronom do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

Podstawa prawna:

Art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – o kierujących pojazdami (Dz.U.z 2021, poz.1212).

Data sporządzenia

wtorek, 15 lip 2003 11:05

Data zatwierdzenia

wtorek, 15 lip 2003 11:08
Data dodania: wtorek, 15 lip 2003 11:05
Data upublicznienia: wtorek, 15 lip 2003 11:08
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2496 razy
Ilość edycji: 3