BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 02 marca 2023

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ZRID - Mikołajki - Boguszyce, gm. Łomża,

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ZRID - Mikołajki - Boguszyce, gm. Łomża, - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na wsparcie doradcze na etapie przedsięwzięcia grantowego na Usługi doradcze w zakresie dostępności w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Edycja wiadomości Zapytanie ofertowe na wsparcie doradcze na etapie przedsięwzięcia grantowego na Usługi doradcze w zakresie dostępności w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na Usługi doradcze

Edycja wiadomości Zapytanie ofertowe na Usługi doradcze - [Wszystkie zmiany]

Szacowanie wartości zamówienia na zakup i dostawę systemu elektronicznej obsługi głosowań oraz zestawu do obsługi telekonferencji dla Starostwa Powiatowego w Łomży w ramach projektu ,,Cyfrowy Powiat”

Dodanie nowej wiadomości: Szacowanie wartości zamówienia na zakup i dostawę systemu elektronicznej obsługi głosowań oraz zestawu do obsługi telekonferencji dla Starostwa Powiatowego w Łomży w ramach projektu ,,Cyfrowy Powiat” - [Wszystkie zmiany]

Szacowanie wartości zamówienia na zakup i dostawę systemu elektronicznej obsługi głosowań oraz zestawu do obsługi telekonferencji dla Starostwa Powiatowego w Łomży w ramach projektu ,,Cyfrowy Powiat”

Edycja wiadomości Szacowanie wartości zamówienia na zakup i dostawę systemu elektronicznej obsługi głosowań oraz zestawu do obsługi telekonferencji dla Starostwa Powiatowego w Łomży w ramach projektu ,,Cyfrowy Powiat” - [Wszystkie zmiany]

Szacowanie wartości zamówienia na zakup i dostawę systemu elektronicznej obsługi głosowań oraz zestawu do obsługi telekonferencji dla Starostwa Powiatowego w Łomży w ramach projektu ,,Cyfrowy Powiat”

Edycja wiadomości Szacowanie wartości zamówienia na zakup i dostawę systemu elektronicznej obsługi głosowań oraz zestawu do obsługi telekonferencji dla Starostwa Powiatowego w Łomży w ramach projektu ,,Cyfrowy Powiat” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 marca 2023

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 marca 2023

Wiadomości

Darowizna

Dodanie nowej wiadomości: Darowizna - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Edycja wiadomości Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.191.2022.MP

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.191.2022.MP - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 marca 2023

Wiadomości

Życzenia z okazji Dnia Kobiet.

Dodanie nowej wiadomości: Życzenia z okazji Dnia Kobiet. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Łukasza Sebastiana Miliszewskiego starszego referenta Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Elzbiety Teresy Olejniczak Bazydło Zastepcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Anetty Magdaleny Zalewskiej starszego inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Beaty Wysk inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Eweliny Wszeborowskiej Zastępcy Kierownika Działu Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Bożeny Szerszeń specjalisty Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Haliny Sowa Kierownika Działu Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Anny Katarzyny Poreda specjalisty Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Anny Jadwigi Olszewskiej specjalisty Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Łukasza Sebastiana Miliszewskiego starszego referenta Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Mirosławy Łada specjalisty Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Marii Aleksandry Kotowskiej specjalisty Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Anny Laskowskiej pośrednika pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Lidii Kania starszego inspektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Barbary Jagielskiej specjalisty Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Marii Chmura referenta Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Huberta Radosława Bieniek archiwisty Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Edwarda Jaroty Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Mieczysława Bieniek Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Joanny Dardzińskiej Mądry Dyrektor Poradnii Psychologiczno Pedagogicznej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Jarosława Cholewickiego Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Janusza Świderskiego Dyrektora Zarzadu Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Stanisława Studenckiego Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Anny Archackiej Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Stanisława Studenckiego Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Janusza Świderskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Joanny Dardzińskiej Mądry Dyrektora Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Edwarda Jaroty Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Jarosława Cholewickiego Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Anny Archackiej Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Mieczysława Bieniek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majatkowe Elzbiety Teresy Olejniczak Bazydło Zastępcy Dyrektora w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Marii Chmura Pośrednika Pracy-stażysty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Olgi Grzymała Pośrednika Pracy- stażysty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Huberta Radosława Bieniek Pośrednika Pracy-stażysty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Barbary Jagielskiej Specjalisty ds. Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Lidii Kania Pośrednika Pracy-stażysty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Marii Aleksandry Kotowskiej Specjalisty ds. rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Anny Laskowskiej Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Mirosławy Łada Specjalisty ds. Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Łukasza Sebastiana Miliszewskiego Pośrednika Pracy-stażysty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Anny Jadwigi Olszewskiej specjalisty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Anny Katarzyny Poreda Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majatkowe Haliny Sowa Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majatkowe Bożeny Szerszeń Starszego Inspektora Powiatowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majatkowe Anetty Magdaleny Zalewskiej Pośrednika Pracy-stażysty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majatkowe Jolanty Sobczyńskiej Pośrednika Pracy-stażysty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży (złożone w związku z nadaniem upoważnienia) - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dostawy

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dostawy - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dostawy

Edycja wiadomości Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dostawy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 marca 2023

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ZRID - ulica Jesionowa we wsi Giełczyn, gm. Łomża,

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ZRID - ulica Jesionowa we wsi Giełczyn, gm. Łomża, - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.6.2023

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.3.2023 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.6.2023

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.6.2023 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Dodanie nowej wiadomości: Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa - [Wszystkie zmiany]

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Edycja wiadomości Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oswiadczenie majątkowe Grażyny Kołodziejskiej Skarbnika Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oswiadczenie majątkowe Beaty Korwek - Sekretarza Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oswiadczenie majątkowe Barbary Gorzęba Skarbnika Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Wiesława Jemielitego Sekretarza Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Barbary Gorzęba Skarbnika Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Stanisława Kozikowskiego Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Edyty Zawojskiej Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Wacława Sierbińskiego Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Krystyny Gosiewskiej Zastępcy Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Karoliny Przybyłek Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Agnieszki Kuczyńskiej Głównego Specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oswiadczenie majątkowe Moniki Truszkowskiej Głównego Specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oswiadczenie majątkowe Ewy Jarzyło Głównego Specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oswiadczenie majątkowe Ewy Żylińskiej Głównego Specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Stanisława Kozikowskiego Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gopodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Moniki Truszkowskiej Głównego Specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Agnieszki Kuczyńskiej Głównego Specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Ewy Jarzyło Głównego Specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Ewy Żylińskiej Głównego Specjalisty Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Krystyny Gosiewskiej Zastępcy Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Wacława Sierbińskiego Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Karoliny Przybyłek Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Edyty Zawojskiej Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łomży za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Grażyny Kołodziejskiej Skarbnika Powiatu za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majatkowe Beaty Korwek Sekretarza Powiatu za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Decyzja z dnia 03 marca 2023 r. znak: ROŚB.6220.2.2011

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja z dnia 03 marca 2023 r. znak: ROŚB.6220.2.2011 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 marca 2023

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.9.2023

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.9.2023 - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z zagrożeniem silnym wiatrem

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z zagrożeniem silnym wiatrem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 marca 2023

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mobilnych pętli indukcyjnych

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mobilnych pętli indukcyjnych - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mobilnych pętli indukcyjnych

Edycja wiadomości Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mobilnych pętli indukcyjnych - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mobilnych pętli indukcyjnych

Edycja wiadomości Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mobilnych pętli indukcyjnych - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mobilnych pętli indukcyjnych

Edycja wiadomości Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mobilnych pętli indukcyjnych - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mobilnych pętli indukcyjnych

Edycja wiadomości Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mobilnych pętli indukcyjnych - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mobilnych pętli indukcyjnych

Edycja wiadomości Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mobilnych pętli indukcyjnych - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mobilnych pętli indukcyjnych

Edycja wiadomości Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mobilnych pętli indukcyjnych - [Wszystkie zmiany]

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży o planowanym terminie ochronnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży o planowanym terminie ochronnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 19 marca 2023

Wiadomości

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży Szkolnej w siatkówce dziewcząt i chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży Szkolnej w siatkówce dziewcząt i chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w siatkówce dziewcząt i chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w siatkówce dziewcząt i chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w piłce ręcznej dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w piłce ręcznej dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w piłce ręcznej chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w piłce ręcznej chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 marca 2023

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji nr 5/2023 z dnia 16.03.2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID Jakać Borki, gm. Śniadowo.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji nr 5/2023 z dnia 16.03.2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID Jakać Borki, gm. Śniadowo. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 marca 2023

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.4214.2.2022.MK

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.4214.2.2022.MK - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.10.2023

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.10.2023 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.11.2023

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.11.2023 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 marca 2023

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Petycja nr 002/2023 i sposób jej załatwienia

Dodanie nowej wiadomości: Petycja nr 002/2023 i sposób jej załatwienia - [Wszystkie zmiany]

Wzór zgłoszenia na biegi przełajowe.

Dodanie nowej wiadomości: Wzór zgłoszenia na biegi przełajowe. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian