BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Pozostawienie ucznia kl. I – III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie.

Miejsce załatwienia sprawy

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 1 w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, tel. 215-69-47
Pokój nr 102 - 107.

Wymagane dokumenty

- wytwory dziecka,
- wyniki obserwacji, opinia nauczyciela,
- wyniki nauczania (ocena opisowa),
- wyniki dotychczasowych badań psychologiczno - pedagogicznych

Gdzie odebrać formularze:

- w placówce oświatowej która kieruje dziecko na badania,

Opłaty:

usługa bezpłatna

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 4 pkt 1.2 Rozp. MENiS z dnia 11 grudnia 2002 w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. nr 5 poz. 46).

Data sporządzenia

wtorek, 22 lip 2003 08:32

Data zatwierdzenia

wtorek, 22 lip 2003 11:00
Data dodania: wtorek, 22 lip 2003 08:32
Data upublicznienia: wtorek, 22 lip 2003 11:00
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2000 razy
Ilość edycji: 1