BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawdzenie kwalifikacji osób kierujących taksówkami

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Łomży
Wydział Komunikacji
ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. nr 101A
Tel. 215 69 16

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek – Piątek godz. 8.00-15.00

Wymagane dokumenty

- zaświadczenie ukończenia kursu z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką
- dowód osobisty
- dowód uiszczenia opłaty za egzamin

Opłaty:

opłata za egzamin 200,00 zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Inne wskazówki, uwagi:

Zainteresowana osoba zgłasza się do organu po ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką. Wnosi wymaganą opłatę za egzamin.
Egzamin obejmuje następujący zakres:
I. Przepisy prawne obowiązujące przy wykonywaniu działalności związanej z zarobkowym przewozem osób taksówką.
II. Przepisy prawa miejscowego.
III. Zagadnienia topografii miejsca prowadzenia działalności przewozowej w szczególności usytuowanie zabytków, bazy noclegowo-gastronomicznej oraz wypoczynkowo – rekreacyjnej.
IV. Wybrane zagadnienia podatkowe.
V. Wybrane zagadnienia z Kodeksu Pracy.
VI. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz kultura obsługi pasażera.
VII. Organy kontroli, zasady postępowania

Komisja powołana przez Starostę przeprowadza egzamin. Po pozytywnym zdaniu egzaminu Starosta wydaje zaświadczenie wystawione przez Ośrodek Szkolenia Kierowców, które jest podstawą do uzyskania licencji we właściwym urzędzie gminy.
Organ ustala termin egzaminu.

Podstawa prawna:

Art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r, poz.1414 z późn.zm.).

Data sporządzenia

wtorek, 15 lip 2003 11:02

Data zatwierdzenia

wtorek, 15 lip 2003 11:05
Data dodania: wtorek, 15 lip 2003 11:02
Data upublicznienia: wtorek, 15 lip 2003 11:05
Data przejścia do archiwum: środa, 30 gru 2020 10:26
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2580 razy