BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Orzeczenie o potrzebie indywidualnych lub zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Miejsce załatwienia sprawy

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 1 w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, tel. 215-69-47
Pokój nr 204.

Wymagane dokumenty

- pisemny wniosek o wydanie orzeczenia,
- wytwory dziecka,
- wyniki obserwacji, opinia wychowawcy,
- wyniki ewentualnych dotychczasowych badań psychologiczno – pedagogicznych, lekarskich,

Gdzie odebrać formularze:

- W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Łomży,
- w placówce oświatowej/szkole, która kieruje dziecko do poradni.

Opłaty:

usługa bezpłatna

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Od niniejszego orzeczenia przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Kuratora Oświaty
w Białymstoku za pośrednictwem zespołu orzekającego, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 8 pkt 1 Rozp. MEN z dnia 18 września 2008 r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych. (Dz. U. Nr 173, poz.1072 z dnia 30 września 2008 r. ).

Data sporządzenia

środa, 22 paź 2008 10:43

Data zatwierdzenia

wtorek, 22 lip 2003 11:05
Data dodania: środa, 22 paź 2008 10:43
Data upublicznienia: wtorek, 22 lip 2003 11:05
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2174 razy
Ilość edycji: 2