BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie zezwoleń o nadanych numerach do nabicia i zamontowania tabliczek zastępczych

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Łomży
Wydział Komunikacji
ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. nr 101A
Tel. 215 69 16

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek godz. 7.45-15.00
Środa - 7.45- 14.00

Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie zezwolenia o nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu
- zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów stwierdzające brak cech identyfikacyjnych pojazdu
- wymagana opłata skarbowa
- dowód osobisty do wglądu

Opłaty:

Opłata skarbowa
- od wydanego zezwolenia na nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu 10 zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie zezwolenia o nadanie numeru do nabicia i zamontowania tabliczki zastępczej na podstawie art.127 § 2 i art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego służy stronom do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

Inne wskazówki, uwagi:

Organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów wydaje decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych w przypadku pojazdu:
a) zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako „SAM”
b) w którym dokonano wymiany ramy, podwozia lub silnika na odpowiednią ramę, podwozie lub silnik bez numeracji fabrycznej
c) odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna nie uległa zatarciu lub sfałszowaniu
d) nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu
e) w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu
f) w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy.

Podstawa prawna:

Art. 66a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. Nr z 2021 r., poz.450 z późn.zm.).

Data sporządzenia

wtorek, 15 lip 2003 12:05

Data zatwierdzenia

wtorek, 15 lip 2003 12:08
Pliki do pobrania:
Data dodania: wtorek, 15 lip 2003 12:05
Data upublicznienia: wtorek, 15 lip 2003 12:08
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2384 razy
Ilość edycji: 5