BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Łomży - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Oddział Gospodarki Nieruchomościami –
ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220
tel. 215-69-27.

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek - Piątek - 7.30 - 15.30

Wymagane dokumenty

- wniosek określający: kto występuje o zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości, w jakim
celu, termin wejścia i zejścia z gruntu;
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
- protokoły rokowań przeprowadzonych przez jednostkę organizacyjną z właścicielem nieruchomości lub jej użytkownikiem wieczystym;
szacunek odszkodowania ( utraconych korzyści ) z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości.

Opłaty:

bez opłat

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 30 dni. W szczególnych przypadkach do 60 dni.

Inne wskazówki, uwagi:

- Osoba lub jednostka organizacyjna występująca o zezwolenie zobowiązana jest do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego
- niezwłocznie po założeniu lub przeprowadzeniu ciągów, przewodów i urządzeń;
- uniemożliwia dalsze prawidłowe korzystanie z nieruchomości, to wnioskujący o zezwolenie na jej czasowe zajęcie zobowiązany jest do jej nabycia w drodze umowy na własność lub w użytkowanie wieczyste.

Podstawa prawna:

art. 124, 124a, 125 i 126 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 )

Data sporządzenia

środa, 30 lip 2003 09:12

Data zatwierdzenia

środa, 30 lip 2003 09:17
Data dodania: środa, 30 lip 2003 09:12
Data upublicznienia: środa, 30 lip 2003 09:17
Opublikował(a): Jerzy Kowalewski
Zaakceptował(a): Jerzy Kowalewski
Artykuł był czytany: 2987 razy