BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie praw jazdy, wymiana praw jazdy

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Łomży
Wydział Komunikacji
ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. nr 101A
Tel. 215 69 16

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek godz. 7.45-15.00
Środa - 7.45- 14.00

Wymagane dokumenty

Prawo jazdy lub pozwolenia wydaje się w następujących przypadkach:
1. od osoby ubiegającej się o wydanie po raz pierwszy prawa jazdy lub pozwolenia za pośrednictwem Starosty wymagane są następujące dokumenty:
- wniosek (formularz dostępny w urzędzie)
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia
- fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii
- dowód osobisty do wglądu

2. od osoby ubiegającej się o rozszerzenie uprawnień ujętych w prawie jazdy wymagane są następujące dokumenty:
- wniosek (formularz dostępny w urzędzie)
- fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia
- kserokopie posiadanego prawa jazdy kategorii:
B, jeżeli osoba ubiega się o prawo jazdy kat. C,C1C1E,CE,D,D1,D1E,DE
- dowód osobisty do wglądu,

3. od osoby ubiegającej się o zmianę danych umieszczonych w posiadanym prawie jazdy lub pozwoleniu wymagane są następujące dokumenty:
- wniosek (formularz dostępny w urzędzie)
- fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy
- dowód osobisty do wglądu

Opłaty:

a) opłata administracyjna
- za wydanie prawa jazdy lub wymianę - 100,00 zł
- za wydanie pozwoleń na prowadzenie tramwajów 30,00 zł

Starostwo Powiatowe konto bankowe Hexa Bank Spółdzielczy
73 8762 0009 0012 5181 2000 0020

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 30 dni

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie wydania prawa jazdy lub wymiany na podstawie art.127 § 2 i art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego służy stronom do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

Podstawa prawna:

Art. 10, Art. 11 i Art. 124 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2023 r. poz.622 )

Data sporządzenia

poniedziałek, 14 lip 2003 15:01

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 14 lip 2003 15:06
Pliki do pobrania:
Data dodania: poniedziałek, 14 lip 2003 15:01
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 lip 2003 15:06
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 23756 razy
Ilość edycji: 6