BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierowanie pojazdów na badania techniczne

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Łomży
Wydział Komunikacji
ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. nr 101A
Tel. 215 69 16

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek – Piątek godz. 8.00-15.00

Wymagane dokumenty

- dowód rejestracyjny pojazdu
- dowód osobisty do wglądu

Opłaty:

Kierowanie pojazdów na badania techniczne nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie skierowania pojazdu na badanie techniczne na podstawie art.127 § 2 i art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego służy stronom do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

Inne wskazówki, uwagi:

Organ rejestrujący kieruje na dodatkowe badania techniczne pojazd:
- w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza przepisy ochrony środowiska
- w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym
- w przypadku gdy pojazd ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa, pojazd uprzywilejowany, pojazd do nauki jazdy, pojazd do przeprowadzania egzaminu państwowego lub pojazd odpowiednio przygotowany lub wyposażany do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
- w razie powstania trudności w ustaleniu podstawowych parametrów pojazdu

Podstawa prawna:

Art. 81 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.1990 z późn.zm.)

Data sporządzenia

wtorek, 15 lip 2003 12:08

Data zatwierdzenia

wtorek, 15 lip 2003 12:10
Data dodania: wtorek, 15 lip 2003 12:08
Data upublicznienia: wtorek, 15 lip 2003 12:10
Data przejścia do archiwum: środa, 30 gru 2020 10:09
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 3137 razy