BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 04 stycznia 2021

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:„Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:„Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części” - [Wszystkie zmiany]

Transmisja XX Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Transmisja XX Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Transmisja XX Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Transmisja XX Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr XXI/126/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXI/126/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska powiatu łomżyńskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024” za okres od  01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.  - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 57/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 9 grudnia 2020 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 57/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXI/127/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXI/127/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie: uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu łomżyńskiego  na lata 2021 – 2030”. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXI/126/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXI/126/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska powiatu łomżyńskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024” za okres od  01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.  - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 stycznia 2021

Wiadomości

INFORMACJA o unieważnieniu Części I i II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zdania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej..."

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA o unieważnieniu Części I i II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zdania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej..." - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej..."

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej..." - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 51/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 20 listopada 2020 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 51/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników mienia w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 51/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 20 listopada 2020 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 51/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników mienia w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 stycznia 2021

Wiadomości

1% podatku na Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

Dodanie nowej wiadomości: 1% podatku na Powiatowy Szkolny Związek Sportowy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 stycznia 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 stycznia 2021

Wiadomości

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.220.2020.MP

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.220.2020.MP - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 stycznia 2021

Wiadomości

Informacja P4 Sp. z o.o. dotycząca zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej LOM4490 zlokalizowanej na działce nr 260/1 w m. Piątnica Poduchowna

Dodanie nowej wiadomości: Informacja P4 Sp. z o.o. dotycząca zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej LOM4490 zlokalizowanej na działce nr 260/1 w m. Piątnica Poduchowna - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.1.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.1.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 44/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 20 października 2020 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 44/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 20 października 2020 roku w sprawie: utworzenia Zespołu Projektowego do realizacji projektów „Kompleksowy system rozwijania  kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja” i „Kompleksowy system rozwijania  kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja” - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 stycznia 2021

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 stycznia 2021

Wiadomości

Interpelacja radnego Sławomira Łomotowskiego OR.0003.6.2020

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja radnego Sławomira Łomotowskiego OR.0003.6.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 stycznia 2021

Wiadomości

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 stycznia 2021

Wiadomości

Zawiadomienie o uchwaleniu „Programu ochrony środowiska dla powiatu łomżyńskiego na lata 2021 – 2030”.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Starosty Łomżyńskiego o uchwaleniu „Programu ochrony środowiska dla powiatu łomżyńskiego na lata 2021 – 2030”. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. nr XXI/126/2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. nr XXI/126/2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. nr XXI/127/2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. nr XXI/127/2020 - [Wszystkie zmiany]

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO "PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO NA LATA 2021 – 2030" ORAZ UZASADNIENIE

Dodanie nowej wiadomości: PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO "PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO NA LATA 2021 – 2030" - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.1.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.1.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 stycznia 2021

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID Jankowo Skarbowo, gm. Nowogród

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID Jankowo Skarbowo, gm. Nowogród - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.2.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.2.2021 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 72

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 72 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 69/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 23 grudnia 2020 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 69/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 23 grudnia 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 stycznia 2021

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID Siwiki, gm. Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID Siwiki, gm. Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 stycznia 2021

Wiadomości

Informacja P4 Sp. z o.o. dotycząca zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej LOM5510 B zlokalizowanej na działce nr 788/1 w m. Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Informacja P4 Sp. z o.o. dotycząca zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej LOM5510 B zlokalizowanej na działce nr 788/1 w m. Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Informacja Orange Polska S.A. o zakończeniu eksploatacji instalacji radiokomunikacyjnej (95155N!) MOBILE_DOBRZYJALOWO zlokalizowanej w miejscowości Dobrzyjałowo, ul. Zdrojowa 44, gm. Piątnica

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Orange Polska S.A. o zakończeniu eksploatacji instalacji radiokomunikacyjnej (95155N!) MOBILE_DOBRZYJALOWO zlokalizowanej w miejscowości Dobrzyjałowo, ul. Zdrojowa 44, gm. Piątnica - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

Uaktualnienie w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2019 r. poz. 1716). - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 25 stycznia 2021

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.232.2020.MP

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.232.2020.MP - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.236.2020.DK

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.236.2020.DK - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.234.2020.ED

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.234.2020.ED - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 18

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 18 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 8

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 8 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 stycznia 2021

Wiadomości

XXII Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: XXII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 17

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 17 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 19

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 19 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego zwołuję Nr 7

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego zwołuję Nr 7 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Nr 7

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Nr 7 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 stycznia 2021

Wiadomości

Protokół nr 70/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 30 grudnia 2020 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 70/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 30 grudnia 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 71/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 30 grudnia 2020 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 71/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 30 grudnia 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 stycznia 2021

Wiadomości

Transmisja XXII Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja XXII Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Transmisja XXII Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Transmisja XXII Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Transmisja XXII Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Transmisja XXII Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Transmisja XXII Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Transmisja XXII Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.259.2020.MP

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.259.2020.MP - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4214.13.2020.DK

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4214.13.2020.DK - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży - Instytucji Kultury Powiatu Łomżyńskiego za 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży - Instytucji Kultury Powiatu Łomżyńskiego za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 stycznia 2021

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 73

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 73 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wpłynięciu wniosku o pozwolenie na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wpłynięciu wniosku o pozwolenie na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej - [Wszystkie zmiany]

Decyzja z dnia 07 grudna 2011 r. znak: ROŚB.6220.2.2011

Dodanie nowej wiadomości: Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji mleka i wyrobów mleczarskich o zdolności przetwarzania 700 ton mleka na dobę dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy - [Wszystkie zmiany]

Decyzja z dnia 02 grudnia 2014 r. znak: ROŚB.6220.5.2014

Dodanie nowej wiadomości: Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy w zakresie terminu ważności pozwolenia. - [Wszystkie zmiany]

Decyzja z dnia 01 lipca 2015 r. znak: ROŚB.6222.1.2015

Dodanie nowej wiadomości: Pozwolenie zintegrowane - [Wszystkie zmiany]

Decyzja z dnia 16 marca 2018 r. znak: ROŚB.6222.1.2018

Dodanie nowej wiadomości: Zmiana pozwolenia zintegrowanego - [Wszystkie zmiany]

Decyzja z dnia 16 marca 2018 r. znak: ROŚB.6222.1.2018

Edycja wiadomości Zmiana pozwolenia zintegrowanego - [Wszystkie zmiany]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w 2021 roku

Dodanie nowej wiadomości: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w 2021 roku - [Wszystkie zmiany]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w 2021 roku

Edycja wiadomości Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w 2021 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian