BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 69/324/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 23 grudnia 2020 roku
w sprawie: przyjęcia porozumienia zmieniającego z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pod nazwą: „Przebudowa  i rozbudowa drogi powiatowej nr 1855B w m. Kobylin na odc. dł. 950m gm. Piątnica” oraz na podziały nieruchomości przewidzianych pod drogę

            Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.   o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920) Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porozumienie zmieniające z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1855B w m. Kobylin na odc. dł. 950m gm. Piątnica” oraz na podziały nieruchomości przewidzianych pod drogę, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Upoważnia się do podpisania porozumienia Starostę Łomżyńskiego i Wicestarostę Łomżyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:                                                                     Przewodniczący Zarządu

Maria Dziekońska                                                                            Lech Marek Szabłowski

Agnieszka Zduńczyk

Tadeusz Góralczyk

Kazimierz Polkowski

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 11 sty 2021 15:07
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 264 razy