BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w 2021 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w 2021 roku Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 74/347/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w roku 2021 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, Zarząd Powiatu Łomżyńskiego dokonał wyboru ofert na realizację w 2021 roku następujących zadań publicznych:

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury,  tradycji i dziedzictwa narodowego

 

L.p.

 

Wnioski o wsparcie realizacji zadań publicznych

kwota

1.

Fundacja ,,Sztuk i Dialogu’’

,, Jak tanio podróżować?’’ Wincentego Lutosławskiego

3 000 zł

2.

Fundacja ,,Sztuk i Dialogu’’

,, Z zesłania na wyżyny nauki. Polscy badacze Syberii’’ – wystawa plenerowa

2 000 zł

3.

Fundacja ,,Sztuk i Dialogu’’

Piosenka jest dobra na wszystko – VIII cykl festiwali tematycznych

5 500 zł

4.

Fundacja Muzyczna Ostinato z siedzibą w Czartorii

Koncert muzyki klasycznej zorganizowany w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki ,,SACRUM ET MUSICA”

2 300 zł

5.

Fundacja ,,Sztuk i Dialogu’’

Przegląd Kapel Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych – Zbójna 2021

5 500 zł

6.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jedwabieńskiej

Rekonstrukcja ubiorów minionej epoki- zakup strojów do Regionalnej Izby Pamięci w Jedwabnem

7 000 zł

 

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej

 

 

L.p.

 

Wnioski o wsparcie realizacji zadań publicznych

kwota

1.

Klub Sportowy Śniadowo ,,Stowarzyszenie Prowadzone przez Starostę Łomżyńskiego, Nr 26 Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Klub Sportowy Śniadowo ‘’

Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć w formach pozaszkolnych, dla dzieci i młodzieży.

4 750 zł

2.

Gminny Klub Sportowy FORTY PIĄTNICA

Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć w formach pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży

4 750 zł

3.

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Realizacja Powiatowego Kalendarza Imprez Sportowych Powiatowego Zrzeszenia LZS

10 000 zł

4.

Powiatowy Związek Sportowy w Łomży

Organizowanie i prowadzenie systemu współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży szkół z terenu Powiatu Łomżyńskiego.

21 000 zł

5.

Fundacja ,,Ja i Ty’’

,, Czas na sport – poprawa aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych’’

4 500 zł

 

 

W zakresie promocji i upowszechniania turystyki

 

 

L.p.

 

Wnioski o wsparcie realizacji zadań publicznych

 

kwota

1.

Fundacja ,,Sztuk i Dialogu’’

Plener malarski – kultura łomżyńska pędzlem malowana (VII edycja)

6 500 zł

2.

Fundacja ,,Sztuk i Dialogu’’

Dzień ziół narwiańskich

3 500 zł

 

Data powstania: piątek, 29 sty 2021 15:19
Data opublikowania: piątek, 29 sty 2021 15:21
Data edycji: piątek, 29 sty 2021 15:22
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 lut 2022 12:23
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1441 razy
Ilość edycji: 2