BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży - Instytucji Kultury Powiatu Łomżyńskiego za 2020 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOMŻY za 2020 rok W roku 2020 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zrealizował następujące zadania i imprezy:


1. Zorganizowano
,,Zimowe warsztaty plastyczne 2020'', dla dzieci z terenu Powiatu Łomżyńskiego oraz miasta Łomża w czasie ferii zimowych, 20-24.01.2020 r.
2. S
pektakl kabaretowy Old Spice Girls, czyli Babski Kabaret, 16.02.2020 r.
3
. Zorganizowano X Festiwal Piosenki Świątecznej - Gwiazdkowe Nutki 2020 - on line, 12.12.2020 r.
4
. Przeprowadzono zajęcia plastyczne dla ok. 50 dzieci (6 grup,) odbyło się ponad 17 godzin lekcyjnych zajęć, w ramach którego brały udział w wielu ogólnopolskich i regionalnych konkursach 
    plastycznych, XXIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Kolorowy świat wokół mnie - najpiękniejsza pora roku. Alicja Faraponova - nagroda w kategorii – listopad, listopad 2020 r.
5
. Prowadzone były cykliczne zajęcia taneczne ZPiT ,,Łomża'' prowadzono nabory, bieżące uzupełnianie stron społecznościowych Zespołu i strony internetowej, opracowano choreografie, styczeń –
    marzec, październik - zajęcia taneczne trzech grup Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” według harmonogramu:
    - wtorki: grupa dziecięca i młodzieżowa,

    - piątki: grupa dziecięca, początkująca i młodzieżowa.
    - prowadzono zajęcia w
Zespole Szkół Weterynaryjnych według harmonogramu:
      wtorek: zajęcia w ROK, czwartek: zajęcia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Weterynaryjnych w Łomży, styczeń – marzec 2020 r.

6. Prowadzono zajęcia taneczne z integracyjną grupą taneczną „Tacy Sami”, którą tworzą dorosłe osoby niepełnosprawne, muzycy, amatorzy, tancerze, prowadzono nabory, bieżące uzupełnianie stron 
    społecznościowych, w okresie styczeń-marzec, październik 2020 r.
7. Opracowywanie programu artystycznego dla młodzieży. Wybór piosenek, melodii, planowanie aranżacji i choreografii. Opracowanie choreografii polki dla grupy początkującej. Opracowanie 
    choreografii walca do utworu „I have nothing” dla grupy Tacy Sami. Opracowanie choreografii Krakowiaka dla dziecięcej grupy Zespołu Pieśni i Tańca ,,Łomża”.Opracowanie choreografii do piosenki
    Legiony.
8. Prowadzono zajęcia Studia Wokalnego ROK prowadzono naukę śpiewu, emisji głosu. Zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat. Zajęcia cykliczne odbywały się od 
    poniedziałku do piątku od godz. 13.00- 21.00. Liczba uczestników ok. 40 osób. Członkowie Studia brali udział w imprezach, koncertach, konkursach, przeglądach, godnie reprezentując Regionalny
    Ośrodek Kultury- Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego, powiat Łomżyński, miasto, a także cały region podlaski.
    - udział grup dziecięcych i młodzieżowych podczas ,,Noworocznej Śpiewającej Choinki'', parafia pw. Krzyża Świętego w Łomży, styczeń 2020,
    - prezentacja kolęd w podczas wystawy rzeźb Henryka Rymiszewskiego, Galeria N, 14.01.2020 r.
    - udział w Regionalnym Przeglądzie Kolęd w Jedwabnem, I miejsce Aleksandra Sokołowska, 18.01.2020 r.
    - udział wokalistów SW ROK w X Regionalnym Konkursie Piosenki Walentynkowej ,,Miłość nie jedno ma imię, I miejsce Aleksandra Sokołowska, wyróżnienie Aniela Narolewska, wyróżnienie
      Kacper Żmuda,
    - udział w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu ,,Radość spod kapelusza'', 6 osób występujących, 5 zakwalifikowanych, 22.02.2020 r.,
    - finał ,,Radość spod kapelusza'' – XIV Edycja ogólnopolskiego konkursu krasomówczego im. Hanki Bielickiej, III miejsce Kacper Żmuda, wyróżnienie Izabela Modzelewska, Laura Narolewska, Oliwia
      Piotrowska, 01.03.2020 r.
    - udział w I Festiwalu Piosenki Pozytywnej on line, Nagrody Laura Narolewska, Aleksandra Sokołowska, wyróżnienie Maja Niksa, Dominika Pogroszewska (dzieci) Izabela Modzelewska, Kacper 
      Żmuda (młodzież), kwiecień 2020 r.
    - udział w nagraniu teledysku do ,,Covid song'', kwiecień 2020 r.
    - udział w Ogólnopolskim konkursie wokalnym ,,Do hymnu!# zostań w domu, nagroda Aleksandra Sokołowska (wzięło udział ponad 200 uczestników), 01.06.2020 r.
    - zorganizowano II Festiwal Piosenki Pozytywnej on line, II miejsce Kacper Żmuda, wyróżnienie Aleksandra Sokołowska, lipiec-sierpień 2020 r.
    - Festiwal Piosenki Filmowej ,,Sountrack 2020'', wyróżnienie Kacper Żmuda oraz nagroda specjalna, 28.09.2020 r.
    - XXVIII Giełda Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, I miejsce Kacper Żmuda, I miejsce Aniela Narolewska, I miejsce Aleksandra Sokołowska, I miejsce Izabela Modzelewska
      II miejsce Laura Narolewska, III miejsce Oliwia Piotrowska, w
yróżnienia: Mateusz Niksa, Aleksandra Sokołowska, Izabela Modzelewska, Maja Niksa, Dominika Pogroszewska, listopad 2020 r.
    - X Festiwal Piosenki Świątecznej ,,Gwiazdkowe Nutki 2020'' on line, III miejsce Maja Niksa, III miejsce Aleksandra Sokołowska, wyróżnienia Dominika Pogroszewska, Amelia Piotrowska, Duet 
      Aleksandra i Zuzanna Skopek, Anna Dziewa i Sylwia Filter.

9. Zorganizowano Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego w Łomży, 22.02.2020 roku.

10. Klub Tańca Towarzyskiego ,,AKAT'':
      - zorganizowano zimowe szkolenie taneczne dla par tanecznych klasy B i A oraz organizacja zimowiska tanecznego, z parami KTT „AKAT” 18-22.01.2020 r.
      - prowadzenie zajęć tanecznych z tańców standardowych, latynoamerykańskich z parami sportowymi klasy „D i C” KTT „AKAT”, luty 2020 r.
      - p
rowadzenie zajęć tanecznych z tańców standardowych, latynoamerykańskich z parami sportowymi klasy „B i A” KTT „AKAT”, luty 2020 r.
      - zorganizowano „Audycji muzyczno- tanecznych” w przedszkolach z Łomżyńską Filharmonią Kameralną, 13-17.01.2020 r.
      - organizacja pokazów tańca towarzyskiego w łomżyńskich przedszkolach par z KTT „AKAT”, luty 2020 r.
      - samokształcenie i przygotowanie do egzaminów trenerskich i sędziowskich na podniesienie kategorii, marzec 2020 r.
      - udział w szkoleniu taneczne dla sportowych par tanecznych KTT AKAT klas D, C, B i A z tańców standardowych i latynoamerykańskich z Mistrzami Polski 17-24 sierpnia 2020 r.

      - udział w szkoleniu trenerskie on-line w Elblągu dla trenerów i sędziów 28-29.08.2020 r.
      - udział par KTT AKAT w turnieju 23.02.2020 r. w Pruszkowie i 29.02.2020 r. w Czerwińsku nad Wisłą.
      - udział par KTT „AKAT” w Mistrzostwach Polski Klasy „A” w Koninie w tańcach latynoamerykańskich, październik 2020 r.
      - udział par KTT „AKAT” w Mistrzostwach Polski Klasy „A” do Łodzi w tańcach standardowych, październik 2020 r.
11. Sukcesy KTT AKAT;
      - półfinał i 10 miejsce w Mistrzostwach Polski klasy „A+S” w Koninie w najwyższej kategorii w Polsce par Dorosłych Bartosza Chojnowskiego i Dagmary Brulińskiej i zdobycie Klasy „S” pierwszy raz
        w historii Klubu.
      - V miejsce i finał w Akademickich Mistrzostwach Polski klasy „S” w tańcach latynoamerykańskich Bartosza chojnowskiego i Dagmary Brulińskiej pierwszy raz w historii AKAT-u.
      - półfinał i 12 miejsce w tańcach latynoamerykańskich w Sierpcu w klasie „B” – Rafała Magdziaka i Julii Kosteckiej
      - półfinał Mistrzostw Polski klasy „A” w tańcach standardowych w Łodzi Radosława Walczyka
i Aleksandry Czerwińskiej.
12
. Prowadzono tematyczne strony internetowe ROK (www.rok.4lomza.pl, www.naszakultura.pl), aktualizowane na bieżąco.
13. Zrealizowano w Galerii N:
      - wernisaż wystawy płaskorzeźby Henryka Rymiszewskiego, 14 stycznia 2020 roku,
      - wernisaż wystawy karykatury Tomasza Brańskiego, 11 lutego 2020 roku,

14. Zorganizowano XXVII Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej, sierpień-październik 2020.
15. Zorganizowano XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża 2020, w dniach 24 czerwca – 2 lipca 2020 r.
16. Pracownia graficzno-informatyczna prowadziła działalność:

      - stale współpracowano z mediami lokalnymi, prasą, telewizją, radiem, portalami internetowymi - na bieżąco wysyłano informacje na temat aktualnych imprez,
      - stale aktualizowano strony internetowe www.rok.4lomza.pl i www.naszakultura.pl oraz biuletyn informacji publicznej,
      - stała obsługa fotograficzna wszystkich imprez ROK Łomża,
      - tworzono i projektowano plakaty, foldery, zaproszenia, banery zewnętrzne, banery internetowe, grafikę i multimedia i filmy, opracowywano reklamy w internecie do wszystkich konkursów, koncertów,
        turniejów, festiwali, wystaw i zadań realizowanych przez ROK Łomża.

17. Zorganizowano wspólnie z Fundacją Sztuk i Dialogu plener malarski pt. ,,Kultura łomżyńska pędzlem malowana, VI edycja'', w Nowogrodzie, 12 uczestników, 03-08.08.2020.
18. Zorganizowano
Festiwal Piosenki Pozytywnej - on line, 6-27.04.2020 r.
19
. Prowadzono zajęcia Dziecięcego Studia Tańca dla dzieci 4-6 lat odbywające się w dwóch grupach liczące po ok. 20 dzieci. Zajęcia ruchowe, taneczne, którym towarzyszyły piosenki. Dzieci poznały
      podstawowe figury taneczne, z których tworzone były układy choreograficzne, styczeń-marzec, października 2020 r.

20. Stała współpraca z przedszkolami, szkołami i zakładami pracy w celu pozyskiwania widzów na imprezy naszego ośrodka - cały rok.

21. Zorganizowano XXVIII Giełdę Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - Scenę Młodych Wokalistów im. M. Żemka, ROK Łomża, 28.11.2020 r.
22. Studio nagrań; tworzenie muzycznych aranżacji, podkładów, nagrywanie na potrzeby Studia Wokalnego ROK, próby z zespołem „Skiela Kapela”, przygotowanie do sezonu koncertowego.
23. Opracowanie merytoryczne wniosku o dofinansowanie pt. „Kultura w zasięgu ręki” z programu Kultura dostępna z funduszy Narodowego Centrum Kultury, listopad 2020.

24.
Działalność kostiumerni, stała pomoc merytoryczna w doborze i przygotowaniu kostiumów do organizacji występów i imprez zespołów działającym przy ROK Łomża.
      - wypożyczenie kostiumów, ich części oraz rekwizytów do występów i działań instytucji i osób współpracujących z ROK Łomża;
      - konserwacja kostiumów,
      - obsługa kostiumologiczna imprez, koncertów i zespołów ROK Łomża.
25. Opracowano wniosek pn. ,,Doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży'' w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury z Narodowego Centrum Kultury, listopad 2020 r.
26. Stała współpraca z przedszkolami, szkołami i zakładami pracy w celu pozyskiwania widzów na imprezy i koncerty Regionalnego Ośrodka Kultury.
27. Zrealizowano cyklu krótkich filmów pn. „Kulturalny ROK – nasza wspólna przestrzeń”:
      - promocja działań Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży- Instytucji Kultury Powiatu Łomżyńskiego: scenariusz, zaangażowanie członków ZPiT Łomża w nagrania filmików, montaż,
      - „Covid Song – zostań w domu”: opracowanie scenariusza, nagranie filmików, montaż.

      - realizacja teledysku piosenki „Świąteczny czas”.
28. Przygotowanie i przeprowadzenie zadania pn. ,,Okno na kulturę
”, realizowanego w ramach Programu Kultura w Sieci ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
      pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, czerwiec-grudzień 2020 r.
      - zrealizowano ,,II Letni Festiwal Piosenki Pozytywnej on line''. Wzięły w nim udział 91 osób, dzieci i młodzież z całej Polski w wieku 7-19 lat, z podziałem na kategorie 7-12 lat oraz 13-19 lat.
      - zrealizowano koncerty on-line z kameralnej sceny ROK. Na zadanie złożyły się koncerty autorskie zespołu ,,Skiela Kapela'', akordeonowe zespołu ,,Bioacoustic'' oraz solowe jazzowe aranżacje w 
        wykonaniu Grzegorza Sekmistrza - instruktora ROK w Łomży.
      - zrealizowano Pogodny Ogólnopolski Konkurs plastyczny on line i prezentacja technik plastycznych. Konkurs przeznaczony dla osób w wieku 7-19 lat. Konkurs polegał na wykonaniu w technice
        płaskiej, pracy plastycznej przedstawiającej pozytywne twórcze spędzanie wolnego czasu, czasu aktywności np. z rodziną, przyjaciółmi. W konkursie udział wzięły 107 uczestników z całej Polski. 
        Nagrodzone i wyróżnione prace posłużyły do wykonania folderu, który został opublikowany na stronie internetowej i mediach społecznościowych w formie elektronicznej.
      - zrealizowano prezentacje technik plastycznych. Były to prezentacja on line kilku wybranych technik plastycznych; decoupage, papieroplastyki, ceramiki i kalkografii.
        Nagrania zostały udostępnione na stronie internetowej ośrodka oraz w mediach społecznościowych. Były to zarówno techniki, które każdy może wykonać w domu oraz te których wykonanie
        wymaga specjalistycznego sprzętu.
      - zrealizowano ,,Konkurs gwarowy – kurpiowski zew on line''. Konkurs przeznaczony był dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat z terenu terenu regionu łomżyńskiego; z miasta i powiatu Łomża, z
        miasta i powiatu Kolno, z miasta i powiatu Zambrów, z miasta i powiatu Grajewo, z miasta i powiatu Wysokie Mazowieckie. Konkurs polegał na przesłaniu nagrania w formie mp4 prezentującego  
        recytowany tekst gwarowy.
      - zrealizowano prezentacje wiedzy o folklorze z wykorzystaniem kostiumów (on- line), dla wybranych regionów Polski. Prezentacje miały na celu zainteresowanie odbiorców szeroko pojętą tradycją i
        folklorem polskim. Audycje prezentowały i zapoznawały odbiorców z tradycyjnym strojem ludowym danego regionu. Na prezentacje złożyły się następujące tematy: strój i region kurpiowski, strój
        lubelski – krzczonowski, strój łowicki, strój krakowski. Nagrania prezentacji udostępnione zostały w na stronie internetowej ośrodka oraz na mediach społecznościowych.
29
. Osiągnięcia:
      - stypendium artystyczne przyznane przez Marszałka Województwa Podlaskiego dla uczniów uzdolnionych artystycznie otrzymało 2 podopiecznych Studia Wokalnego ROK: Gabriela Wawrzyniak,
        Kacper Żmuda.
      - stypendium artystyczne w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami dla instruktor Studia Wokalnego ROK Agnieszki Żemek- Pawczyńskiej oraz aranżera i
        pianisty Grzegorza Sekmistrza, 23.02.2020 r.
30. Przeprowadzono remont sali tanecznej na I piętrze; wyremontowano parkiet (szlifowanie i lakierowanie), odmalowano ściany, zmodernizowano i częściowo wymieniono lustra, lipiec-listopad 2020 r.
31. Przeprowadzono remont sali ćwiczeń na I piętrze; wyremontowano ściany, wyremontowano parkiet (szlifowanie i lakierowanie), lipiec-listopad 2020 r.

Data powstania: czwartek, 28 sty 2021 13:44
Data opublikowania: czwartek, 28 sty 2021 13:54
Opublikował(a): Andrzej Żmuda
Zaakceptował(a): Andrzej Żmuda
Artykuł był czytany: 340 razy