BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej..."

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1934B, 1996B, 2650B i 2609B, 1952B, z podziałem na poszczególne części” (oznaczenie postępowania ZDP-4.252.P-17.1655.2020)

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 05.01.2021r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych  o nr 1934B, 1996B, 2650B i 2609B, 1952B, z podziałem na poszczególne części”

  1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

Dla części III

VIA – PROJEKT Łukasz Chuć, ul. Pana Tadeusza 12/94, 10-461 Olsztyn

z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia:  59 040,00 zł brutto,

doświadczenie zawodowe projektanta branży drogowej – powyżej 5 lat,

 Dla części IV

PPI PROJEKT Bogusław Lipiński, Plac Rzędzina 17, 19-222 Wąsosz

z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 78 300,00 zł brutto,

doświadczenie zawodowe projektanta branży drogowej – powyżej 5 lat,

Dla części I  - zgodnie z  art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeśli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postepowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 16.12.2020r. do godz. 10.00 złożono 8 ofert. Ceny wszystkich ofert, w tym oferta
z najniższą ceną, przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dodatkowo Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

 Dla części II  - zgodnie z  art.  93 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeśli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą  Zamawiający  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postepowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 16.12.2020r. do godz. 10.00 złożono 8 ofert. Ceny wszystkich ofert, w tym oferta z najniższą ceną, przewyższają kwotę jaką  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dodatkowo Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

 Uzasadnienie:

Oferty najkorzystniejsze wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 17, którymi były:

Cena – 60 %

Doświadczenie zawodowe projektanta branży drogowej – 40%

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją: 

Nr

oferty

 

Nazwa oraz adres Wykonawcy

Cena

oferty

brutto

(w zł)

Punktacja w kryterium „Cena”

(max. 60 pkt)

Doświadczenie zawodowe projektanta branży drogowej

Punktacja w kryterium

„Doświadczenie zawodowe projektanta branży drogowej”

(max. 40 pkt)

Łączna liczba punktów

CZĘŚĆ I – POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

CZĘŚĆ II -  POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

CZĘŚĆ III

1

Pracownia Projektowa KOMI
Sp. z.o.o., ul. Waszyngtona 24/197
15-274 Białystok

97 297,92

36,41

Dłużej niż 5 lat

 40

 76,41

2

VIA – PROJEKT Łukasz Chuć,
ul. Pana Tadeusza 12/94
10-461 Olsztyn

59 040,00

60

Dłużej niż 5 lat

40

100

3

Nadzorowanie, Projektowanie
i Budowa Dróg
 Jarosław Grabiński
ul. Jana Pawła II 18/61,
 16-400 Suwałki

97 926,45

36,17

Dłużej niż 5 lat

40

76,17

4

„Pro-Trans” Consulting,
ul. Wiejska 9,
73-110 Stargard

97 170,00

36,45

Dłużej niż 5 lat

40

76,45

5

ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA
Pęcice Małe, ul. Słowików 18/20
05-806 Komorów

166 050,00

21,33

Dłużej niż 5 lat

40

61,33

7

PROLUS Piotr Łuszyński
ul. Świerkowa 71,
16-070 Krupniki

79 704,00

44,44

Dłużej niż 5 lat

40

84,44

8

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego
Sp. Akcyjna  w Gdańsku,
ul. J. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk

108 602,11

32,62

Dłużej niż 5 lat

40

72,62

9

Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów
sp. z o.o. DROMOS,
ul. Polna 1B/10,
10-059 Olsztyn

172 815,00

20,50

Dłużej niż 5 lat

40

60,50

10

PPI PROJEKT
Bogusław Lipiński
Plac Rzędzina 17,
19-222 Wąsosz

87 200,00

40,62

Dłużej niż 5 lat

40

80,62

11

Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński,
ul. Ukośna 22c/3
15-836 Białystok

141 622,20

25,07

Dłużej niż 5 lat

40

65,07

 

CZĘŚĆ IV

1

Pracownia Projektowa KOMI
Sp. z.o.o.,
ul. Waszyngtona 24/197
15-274 Białystok

114 084,96

41,18

Dłużej niż 5 lat

40

81,18

2

VIA – PROJEKT Łukasz Chuć,
ul. Pana Tadeusza 12/94
10-461 Olsztyn

127 305,00

36,90

Dłużej niż 5 lat

40

76,90

3

Nadzorowanie, Projektowanie
 i Budowa Dróg
Jarosław Grabiński
ul. Jana Pawła II
18/61,
 16-400 Suwałki

117 249,75

40,07

Dłużej niż 5 lat

40

80,07

4

„Pro-Trans” Consulting,
ul. Wiejska 9,
 73-110 Stargard

170 970,00

27,48

Dłużej niż 5 lat

40

67,48

5

ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA
Pęcice Małe,
ul. Słowików 18/20
05-806 Komorów

190 650,00

24,64

Dłużej niż 5 lat

40

64,64

6

Usługi Inżynieryjne Kamil Szymborski, ul. Łabędzia 15,
12-200 PISZ

175 063,82

26,83

4 lata

20

46,83

7

PROLUS Piotr Łuszyński
ul. Świerkowa 71,
16-070 Krupniki

149 691,00

31,38

Dłużej niż 5 lat

40

71,38

8

Biuro Projektów Budowlanych
Sp. Akcyjna 
w Gdańsku,
ul. J. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk

142 627,26

32,93

Dłużej niż 5 lat

40

72,93

9

Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów
sp. z o.o. DROMOS,
ul. Polna 1B/10,
10-059 Olsztyn

229 395,00

20,48

Dłużej niż 5 lat

40

60,48

10

PPI PROJEKT
Bogusław Lipiński
Plac Rzędzina 17,
19-222 Wąsosz

78 300,00

60

Dłużej niż 5 lat

40

100

11

Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński, ul. Ukośna 22c/3
15-836 Białystok

165 681,00

28,35

Dłużej niż 5 lat

40

68,35

 

  1. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
  2. W niniejszym postępowaniu nie odrzucono  żadnej oferty.
  3. W niniejszym postępowaniu unieważniono część I oraz II postępowania.

 

 

Data powstania: wtorek, 5 sty 2021 13:39
Data opublikowania: wtorek, 5 sty 2021 13:47
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 1071 razy