BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 60/2020 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 22 grudnia 2020 roku
w sprawie: wykonywania zadań obronnych w 2021 roku.

Na podstawie § 2 Zarządzenia nr 193/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.  w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2021 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam zasady wykonywania zadań obronnych w powiecie łomżyńskim w 2021 roku stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję Dyrektorów Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Zarządu Dróg Powiatowych do realizacji zadań określonych  w § 1.

§ 3

Nadzór i koordynację nad realizacją zarządzenia powierzam Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łomży.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje od  1 stycznia 2021 r.

 

Starosta

Lech Marek Szabłowski

 

                                                                                                         

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 4 sty 2021 11:33
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 290 razy