BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 69/329/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 23 grudnia 2020 roku
w sprawie: przyjęcia porozumienia zmieniającego z Gminą Nowogród w zakresie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1909B Sławiec do drogi pow. nr 1912B o dł. odc. ok. 500 m,  gm. Nowogród”

            Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.   o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920) Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porozumienie zmieniające z Gminą Nowogród w zakresie udzielenia pomocy finansowej  na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1909B Sławiec do drogi pow.                 nr 1912B o dł. odc. ok. 500 m, gm. Nowogród”, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Upoważnia się do podpisania porozumienia Starostę Łomżyńskiego i Wicestarostę Łomżyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:                                                                     Przewodniczący Zarządu

Maria Dziekońska                                                                          Lech Marek Szabłowski

Agnieszka Zduńczyk

Tadeusz Góralczyk

Kazimierz Polkowski

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 11 sty 2021 15:16
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 255 razy