BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 71/335/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 grudnia 2020 roku
w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późń. zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Powiatu według Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Powiatu według Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 3.

 

§ 4

 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 

– dochody ogółem – 47.631.268,95 zł, w tym: dochody bieżące – 39.523.773,95 zł,

                                                                           dochody majątkowe – 8.107.495,00 zł,

                                              

– wydatki ogółem – 50.354.155,75 zł, w tym: wydatki bieżące – 37.010.992,75 zł,

                                                                          wydatki majątkowe – 13.343.163,00 zł.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:                                                                     Przewodniczący Zarządu

Maria Dziekońska                                                                               Lech Marek Szabłowski

Agnieszka Zduńczyk

Tadeusz Góralczyk

Kazimierz Polkowski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 12 sty 2021 10:23
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 274 razy