BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXI/127/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu łomżyńskiego  na lata 2021 – 2030”.

 

Na podstawie art. 4 ust. 13 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz.1219, 1378, 1565,2127,) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się „Program Ochrony Środowiska dla powiatu łomżyńskiego na lata 2021 – 2030” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                                                

                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                        Jan Kuczyński

 

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 4 sty 2021 12:40
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 462 razy
Ilość edycji: 1