BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

XXII Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 roku (czwartek). Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania – wideokonferencja. Początek sesji o godz. 13.00

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021 – 2027.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.
 10. Sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 roku.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.                                                                           
Data powstania: wtorek, 26 sty 2021 09:58
Data opublikowania: wtorek, 26 sty 2021 09:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 lut 2021 14:21
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 286 razy