BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 69/327/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 23 grudnia 2020 roku
w sprawie: przyjęcia porozumienia zmieniającego z Gminą Miastkowo w zakresie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1957B Rydzewo – Kuleszka  o długości odcinka ok. 990 m,  gm. Miastkowo”

            Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920) Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porozumienie zmieniające z Gminą Miastkowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1957B Rydzewo – Kuleszka                         o długości odcinka ok. 990 m, gm. Miastkowo”, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Upoważnia się do podpisania porozumienia Starostę Łomżyńskiego i Wicestarostę Łomżyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:                                                                      Przewodniczący Zarządu:


  1. Maria Dziekońska                                                                       Lech Marek Szabłowski
  2. Agnieszka Zduńczyk
  3. Tadeusz Góralczyk
  4. Kazimierz Polkowski

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 11 sty 2021 15:12
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 269 razy