BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, pokój nr 321, tel.(0-86)215-69-21

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek – Piątek 8ºº - 15ºº

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz dostępny w pok. nr 321

Opłaty:

- wolne od opłaty

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

W dniu zgłoszenia

Inne wskazówki, uwagi:

Sprzęt pływający służący do połowu ryb podlega obowiązkowi rejestracji i oznakowaniu obu burt nadanymi literami i cyframi, z wyjątkiem statków rejestrowanych i oznakowanych na podstawie odrębnych przepisów. Wniosek powinien m. in. zawierać: dane techniczne sprzętu pływającego umożliwiające jego identyfikację, a w szczególności jego rodzaj i długość.

Podstawa prawna:

 art.20 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z późniejszymi zmianami).
 Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami).

Data sporządzenia

środa, 1 paź 2014 15:06

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 22 wrz 2003 15:09
Data dodania: środa, 1 paź 2014 15:06
Data upublicznienia: poniedziałek, 22 wrz 2003 15:09
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 2765 razy
Ilość edycji: 1