BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 59/2020 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 15 grudnia 2020 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia Starosty Łomżyńskiego.

 

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 920) zarządza się, co następuje: 

§ 1

W zarządzeniu Nr 17/2019 Starosty Łomżyńskiego z dnia 14 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do wykonywania wszelkich czynności w zakresie odbiorów oraz w zakresie rękojmi za wady przedmiotów umów zawartych przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie łomżyńskim”, §1 otrzymuje brzmienie:

„Powołuję komisję

w składzie:

Bożena Kadłubowska – przewodniczący,

Adam Tomasz Elster – wiceprzewodniczący,

Bogdan Długołęcki – członek,

Michał Rupert Gryglik – członek,  

do wykonywania wszelkich czynności w zakresie odbiorów oraz w zakresie rękojmi za wady przedmiotów umów zawartych przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego dotyczących:

utworzenia baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie łomżyńskim.”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta

Lech Marek Szabłowski

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 4 sty 2021 11:28
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 307 razy