BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXI/131/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 listopada 2020 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 1123 oraz z 2020 r. poz. 875, 1565    i 1747) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu łomżyńskiego.

§ 2. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego realizowana będzie na liniach komunikacyjnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, których wykaz zawiera załącznik  do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

               Przewodniczący Rady

                    Jan Kuczyński

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 4 sty 2021 13:45
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 291 razy