BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 69/320/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 23 grudnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia planu finansowego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu Łomżyńskiego

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z  2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 65 ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz na podstawie §2 ust. 1 pkt 1 i  §4 Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M. P. z 2020 r. poz. 662), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się  plan  finansowy  Rządowego  Funduszu  Inwestycji  Lokalnych  dla  Powiatu Łomżyńskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:                                                                     Przewodniczący Zarządu

Maria Dziekońska                                                                               Lech Marek Szabłowski

Agnieszka Zduńczyk

Tadeusz Góralczyk

Kazimierz Polkowski

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 5 sty 2021 13:17
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 376 razy