BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 53/2020 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 25 listopada 2020 roku
w sprawie: przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze jednostki ewidencyjnej Gminy Nowogród – obszar wiejski w obrębach ewidencyjnych: Baliki, Chmielewo, Dzierzgi, Grądy, Grzymały, Jankowo Młodzianowo, Jankowo Skarbowo, Kupnina, Mątwica, Morgowniki, Ptaki, Serwatki, Sławiec, Sulimy, Szablak.

Na podstawie art. 24a ust. 1 w związku z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 oraz art. 7d pkt 1 ustawy   z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.)                 i § 55 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.       w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393) zarządzam co następuje:

§ 1

Przeprowadzić modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie modyfikacji cyfrowych zbiorów danych dotyczących punktów granicznych, granic działek ewidencyjnych, granic obrębów oraz aktualizacji konturów użytków gruntowych na obszarze jednostki ewidencyjnej Gminy Nowogród – obszar wiejski w obrębach ewidencyjnych: Baliki, Chmielewo, Dzierzgi, Grądy, Grzymały, Jankowo Młodzianowo, Jankowo Skarbowo, Kupnina, Mątwica, Morgowniki, Ptaki, Serwatki, Sławiec, Sulimy, Szablak.

§ 2

Prace modernizacyjne zostaną wykonane zgodnie z warunkami określonymi w projekcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, uzgodnionym z Podlaskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku

§ 3

Zarządzenie Nr 53/2020 wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

      Starosta Łomżyński

Lech Marek Szabłowski

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 4 sty 2021 10:54
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 272 razy