BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 69/323/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 23 grudnia 2020 roku
w sprawie: przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna i Gminą Jedwabne w zakresie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pn.: „Przebudowa  i rozbudowa drogi powiatowej 1961B Wizna – Męczki – Kotowo Plac – Jedwabne  (ul. Wojska Polskiego) oraz odc. dr. pow.  nr. 1928B – ul. Jana Pawła i ul. Łomżyńska        w Jedwabnem na dł. odc. ok. 11,63km Gmina Jedwabne, Gmina Wizna”

            Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920) Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porozumienie z Gminą Wizna i Gminą Jedwabne w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pn.: Przebudowa  i rozbudowa drogi powiatowej 1961B Wizna – Męczki – Kotowo Plac – Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz odc. dr. pow.  nr. 1928B – ul. Jana Pawła i ul. Łomżyńska w Jedwabnem na dł. odc. ok. 11,63km Gmina Jedwabne, Gmina Wizna”, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Upoważnia się do podpisania porozumienia Starostę Łomżyńskiego i Wicestarostę Łomżyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Członkowie Zarządu:                                                                     Przewodniczący Zarządu

Maria Dziekońska                                                                                Lech Marek Szabłowski

Agnieszka Zduńczyk

Tadeusz Góralczyk

Kazimierz Polkowski

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 11 sty 2021 15:05
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 258 razy