BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXI/126/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 grudnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska powiatu łomżyńskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024” za okres od  01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. 

Na podstawie art. 4 ust. 13 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz.1219, 1378,1565,2127, 2338) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Przyjmuje się „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu łomżyńskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024” za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                               Jan Kuczyński

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 4 sty 2021 12:06
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 479 razy
Ilość edycji: 2