BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikacja

Wybierz kartę

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY PRZEPISÓW W ZAKRESIE REJESTRACJI POJAZDÓW OD 1 STYCZNIA 2024 R. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁOSZENIA ZBYCIA/NABYCIA I REJESTRACJI POJAZDÓW OD 1 LIPCA 2023 r. INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMNU ZGŁOSZENIA ZBYCIA/NABYCIA ORAZ REJESTRACJI POJAZDU OD 01.07.2021 R. INFORMACJA DOTYCZĄCA REZERWACJI WIZYTY W WYDZIALE KOMUNIKACJI DOT. REJESTRACJI POJAZDÓW Rejestracja pojazdów - czasowa i stała, zgłoszenie nabycia pojazdu Wyrejestrowanie pojazdu, zgłoszenie sprzedaży pojazdu Wymiana dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu Wydawanie zaświadczeń o zarejestrowaniu pojazdu Znoszenie zastawu rejestrowego sądu i banku w dowodzie rejestracyjnym pojazdu Wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych Zmiana danych i nanoszenie adnotacji w dowodach rejestracyjnych pojazdów Wydawanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez Policję Wydawanie praw jazdy, wymiana praw jazdy Wydawanie wtórników praw jazdy Kierowanie na badanie sprawności fizycznej i psychicznej Kierowanie na sprawdzenie kwalifikacji kierowców Wydawanie zaświadczeń o wydanych prawach jazdy Wydawanie międzynarodowych praw jazdy Wymiana zagranicznych praw jazdy na krajowe Wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami i zatrzymaniu prawa jazdy Wydawanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców Prowadzenie ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorom Wydawanie upoważnień do prowadzenia badań technicznych dla Stacji Kontroli Pojazdów Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych pojazdów Wydawanie zaświadczeń dotyczących przewozów drogowych na potrzeby własne Wydawanie zezwoleń na krajowy transport drogowy Wydanie licencji na zarobkowy transport drogowy Wydawanie zezwoleń o nadanych numerach do nabicia i zamontowania tabliczek zastępczych