BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

REJESTRY PUBLICZNE

Informacja o warunkach, sposobie, zakresie, terminie i formacie udostępniania danych.
1. Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie jest prowadzony rejestr.

2. Udostępnienie następuje w formie zgodnej z wnioskiem o ile środki techniczne, którymi dysponuje Starostwo umożliwiają przekazanie w sposób o jaki, wnioskował uprawniony. W przypadku, gdy przepisy, na których podstawie jest prowadzony rejestr, nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.

3. Jeżeli rejestr publiczny nie może być udostępniony w formie zgodnej z wnioskiem uprawnionego, Sekretarz Powiatu decyduje o innej formie udostępnienia, podając uzasadnienie tego stany rzeczy.

4.Udostępnienia dokonuje się na pisemny wniosek uprawnionego (wniosek zamieszczony poniżej).

Wykaz rejestrów publicznych prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Łomży:

1. Ewidencja gruntów i budynków.
2. System teleinformatyczny EWID 2000.
3. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę.
4. Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę.
5. Rejestr zwierząt (płazy, gady, ptaki, ssaki) należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.
6. Rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.
7. Rejestr terenów, na których zostały przekroczone standardy jakości gleby i ziemi.
8. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.
9. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
10. Rejestr instytucji kultury prowadzonych przez powiat łomżyński.
11. Ewidencja szkół i placówek oświatowych niepublicznych funkcjonujących na terenie powiatu.
12. Ewidencja klubów sportowych funkcjonujących na terenie powiatu łomżyńskiego.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 30 sie 2006 12:57
Data opublikowania: środa, 30 sie 2006 13:01
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 19816 razy