BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Łomżyńskiego za 2020 roku

poniedziałek, 8 lut 2021 09:50

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Łomżyńskiego za 2018 roku

poniedziałek, 18 lis 2019 10:57

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Łomżyńskiego za 2017 roku

poniedziałek, 18 lis 2019 10:52

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Łomżyńskiego w 2016 roku

poniedziałek, 12 mar 2018 10:27

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Łomżyńskiego w 2015 roku

środa, 6 kwi 2016 14:33
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 40/132/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2015 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Łomżyńskiego w 2014 roku

wtorek, 28 lip 2015 13:24
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 10/32/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2014 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Łomżyńskiego w 2013 roku

wtorek, 28 lip 2015 13:16
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 89/327/2014 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2013 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Łomżyńskiego w 2012 roku

środa, 3 kwi 2013 09:21
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 59/220/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2012 rok

Informacja o stanie mienia Powiatu Łomżyńskiego w 2011 roku

środa, 18 kwi 2012 11:05
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 35/118/2012 Zarządu Powiatu Łomzyńskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2011 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2010 r.

piątek, 16 kwi 2010 10:07

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2009 roku

piątek, 16 sty 2009 14:16

Informacja o stanie mienia komunalnego na 2008 rok

piątek, 30 lis 2007 09:27

Informacja o stanie mienia komunalnego na 2007 rok

czwartek, 26 kwi 2007 14:23
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 122/256/06 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 listopada 2006 roku

I n f o r m a c j a o stanie mienia komunalnego -2005-2006

piątek, 28 kwi 2006 14:02
W przedkładanym zestawieniu rodzajowo-ilościowym wykazano mienie nieruchome jak: grunty i budynki oraz środki transportowe wszystkich jednostek podległych powiatowi łomżyńskiemu i będących w ich władaniu.

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Łomżyńskiego na koniec 2004 r.

wtorek, 4 sty 2005 09:38
Informacja obejmuje mienie nieruchome jak: grunty, budynki, budowle i urządzenia techniczne oraz środki transportowe wszystkich jednostek podległych powiatowi i będących w ich władaniu według stanu na koniec 2004 roku.