BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przystąpienie do opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością

Starosta Łomżyński zarządzeniem Nr 14/09 z dnia 18 maja 2009 r. podjął decyzję o przystąpieniu do opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) wg normy PN-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym w Łomży oraz powołaniu Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością
Celem opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) wg normy PN-EN ISO9001:2009 w Starostwie Powiatowym w Łomży jest zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług, poprawa poziomu zarządzania i kontroli oraz udoskonalenie wewnętrznej organizacji pracy.

Opracowanie i wdrożenie w Starostwie Powiatowym w Łomży Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009 realizowane będzie w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” w Suwałkach projektu „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 5 Dobre Zarządzanie, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Data powstania: czwartek, 13 maj 2010 10:18
Data opublikowania: czwartek, 13 maj 2010 10:25
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 11779 razy