BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 kwietnia 2007

Wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 kwietnia 2007

Wiadomości

Protokół nr 6/07z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 23 marca 2007 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 6/07z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 23 marca 2007 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Edycja wiadomości Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków

Edycja wiadomości Wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków

Edycja wiadomości Wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków

Edycja wiadomości Wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków

Edycja wiadomości Wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków - [Wszystkie zmiany]

Dokonanie zmian w operacie ewidencji gruntów

Edycja wiadomości Wprowadzanie zmian ewidencji przedmiotowych i podmiotowych do operatu ewidencji gruntów - [Wszystkie zmiany]

Wydanie informacji w sprawie posiadania gospodarstwa przez Rodziców lub Teściów

Edycja wiadomości Wydawanie informacji o istnieniu gospodarstwa - [Wszystkie zmiany]

środa, 04 kwietnia 2007

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Udostępnianie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Edycja wiadomości Obsługa rzeczoznawców majątkowych, korzystających z ewidencji gruntów i budynków - [Wszystkie zmiany]

Udostępnianie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Edycja wiadomości Obsługa rzeczoznawców majątkowych, korzystających z ewidencji gruntów i budynków - [Wszystkie zmiany]

Wydanie informacji w sprawie posiadania gospodarstwa przez Rodziców lub Teściów

Edycja wiadomości Wydawanie informacji o istnieniu gospodarstwa - [Wszystkie zmiany]

Wydanie informacji w sprawie posiadania gospodarstwa przez Rodziców lub Teściów

Edycja wiadomości Wydawanie informacji o istnieniu gospodarstwa - [Wszystkie zmiany]

Dokonanie zmian w operacie ewidencji gruntów

Edycja wiadomości Wprowadzanie zmian ewidencji przedmiotowych i podmiotowych do operatu ewidencji gruntów - [Wszystkie zmiany]

Dokonanie zmian w operacie ewidencji gruntów

Edycja wiadomości Wprowadzanie zmian ewidencji przedmiotowych i podmiotowych do operatu ewidencji gruntów - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 05 kwietnia 2007

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 11

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 11 w dniu 11 kwietnia 2007 r. - [Wszystkie zmiany]

Projekt uchwały Rady Powiatu Łomzyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały Rady Powiatu Łomzyńskiego - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

UAKTUALNIENIE KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Zgłoszenie pracy geodezyjnej

Edycja wiadomości Udostępnianie i przyjmowanie informacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - [Wszystkie zmiany]

piątek, 06 kwietnia 2007

Wiadomości

Unieważnienie naboru

Dodanie nowej wiadomości: Unieważnienie naboru - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na VI Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na VI Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Edycja wiadomości Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie do rejestracji żywych zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, należących do gatunków objętych ograniczeniem lub kontrolą handlową

Edycja wiadomości Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru, zwierząt przewożonych przez granicę państwa należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów UE - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 10 kwietnia 2007

Wiadomości

Protokół Nr 6/07 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 2 kwietnia 2007 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr 6/07 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 2 kwietnia 2007 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 kwietnia 2007

Wiadomości

Zaproszenie na VI Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Zaproszenie na VI Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2007 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.

Dodanie nowej wiadomości: Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2007 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Wydawanie zezwoleń o nadanych numerach do nabicia i zamontowania tabliczek zastępczych

Edycja wiadomości Wydawanie zezwoleń o nadanych numerach do nabicia i zamontowania tabliczek zastępczych - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 12 kwietnia 2007

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 7

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 7 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 kwietnia 2007

Wiadomości

AKTUALNOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: AKTUALNOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Katalog Usług Świadczonych Przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną Nr 1 w Łomży

Edycja wiadomości Katalog Usług Świadczonych Przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną Nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Katalog Usług Świadczonych Przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną Nr 1 w Łomży

Edycja wiadomości Katalog Usług Świadczonych Przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną Nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

AKTUALNOŚCI

Edycja wiadomości AKTUALNOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 kwietnia 2007

Wiadomości

Zapytanie o cenę i gotowość świadczenia usług w zakresie usuwania i parkowania pojazdów na terenie powiatu łomżyńskiego

Edycja wiadomości Zapytanie o cenę i gotowość świadczenia usług w zakresie usuwania i parkowania pojazdów na terenie powiatu łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Wybór oferty na zakup paliwa

Dodanie nowej wiadomości: Wybór oferty na zakup paliwa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 kwietnia 2007

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 12

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 12 - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Nr 1/07 Komisarza Wyborczego z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Nr 1/07 Komisarza Wyborczego z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 kwietnia 2007

Wiadomości

Zaproszenie na VII Sesję Rady Powiatu Łomzyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na VII Sesję Rady Powiatu Łomzyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 kwietnia 2007

Wiadomości

Informacja o naborze do szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu łomżyńskiego na rok 2007/2008

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o naborze do szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu łomżyńskiego na rok 2007/2008 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 kwietnia 2007

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 3

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 3 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 2/07Powiatowej Komisji Wyborczej w Łomży z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 2/07Powiatowej Komisji Wyborczej w Łomży z dnia 23 kwietnia 2007 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 2/07Powiatowej Komisji Wyborczej w Łomży z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr 2/07Powiatowej Komisji Wyborczej w Łomży z dnia 23 kwietnia 2007 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 kwietnia 2007

Wiadomości

Protokół nr 2/07z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 26 marca 2007 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 2/07z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 26 marca 2007 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 kwietnia 2007

Wiadomości

Uchwała Nr VII/39/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr VII/39/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Dodanie nowej wiadomości: Koltrol Państwowej Inspekcji Pracy - [Wszystkie zmiany]

Informacja publiczna za III kwartał 2006 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja publiczna za III kwartał 2006 roku - [Wszystkie zmiany]

Informacja do publicznej wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja do publicznej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Informacja za I kwartał 2007 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja za I kwartał 2007 roku - [Wszystkie zmiany]

Informacja o stanie mienia komunalnego na 2007 rok

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o stanie mienia komunalnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

ZARZĄDZENIE Nr 13/07 STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2007 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE Nr 13/07 STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie: - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 kwietnia 2007

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego nr 13

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego nr 13 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 28 kwietnia 2007

Wiadomości

Koncert młodych muzyków w salonie Muzeum drozdowskiego - 5 maja 2007 r.

Dodanie nowej wiadomości: Koncert młodych muzyków w salonie Muzeum drozdowskiego - 5 maja 2007 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 kwietnia 2007

Wiadomości

Protokół nr 5/07 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 2 kwietnia 2007 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 5/07 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 2 kwietnia 2007 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr VII/39/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 kwietnia 2007 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr VII/39/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie: powołania Powiatowej Komisji do spraw referendum. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VII/39/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 kwietnia 2007 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr VII/39/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie: powołania Powiatowej Komisji do spraw referendum. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian