BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłoszenie do rejestracji żywych zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, należących do gatunków objętych ograniczeniem lub kontrolą handlową

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa ,pokój nr 315, tel.(0-86)215-69-19

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek – Piątek 8ºº - 15ºº

Wymagane dokumenty

Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru zawierający:
 imię , nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza lub prowadzącego hodowle,
 adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli,
 liczbę zwierząt posiadanych lub hodowanych,
 nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje,
 datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia ,
 datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia,
płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia,
 opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane,
 cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia
Do wniosku należy dołączyć kopię:
1. zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo
2. zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku albo
3. dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego
urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo
4. innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.

Opłaty:

Wysokość opłat skarbowych - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 poz. 783)

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłoczenie jednak nie dłużej niż 30 dni

Tryb odwoławczy:

Brak

Inne wskazówki, uwagi:

Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku

Podstawa prawna:

 art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 276 z późniejszymi zmianami).

Data sporządzenia

środa, 1 paź 2014 14:52

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 22 wrz 2003 14:55
Data dodania: środa, 1 paź 2014 14:52
Data upublicznienia: poniedziałek, 22 wrz 2003 14:55
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 2457 razy
Ilość edycji: 1