BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 13/07 STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 13 kwietnia 2007 roku
w sprawie
Na podstawie art.34 ust.1 i art.35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Dz 2001 r. tekst jedn. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) oraz w związku z art. 130a ust.5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.Nr 98, poz.602 z póżn.zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1

Powołuję komisję w składzie:
1. Stanisław Snarski - przewodniczący
2. Paweł Szymański - członek
3. Teresa Mazewska - sekretarz


§ 2

Celem działania komisji jest dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie usuwania i parkowania pojazdów na terenie powiatu łomżyńskiego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Starosta
Krzysztof Kozicki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 26 kwi 2007 09:46
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1457 razy
Ilość edycji: 1