BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

1. Zakres kontroli: Prawna ochrona pracy, techniczne bezpieczeństwo i higiena pracy.
2. Termin kontroli : 26 marzec - 23 kwiecień 2007r.

3. Upoważnienie: nr 1E-01117-01300-889/07 z dnia 23.03.2007r.

4. Jednostka kontrolująca: Okręgowa Inspekcja Pracy w Białymstoku.

5. Przedmiot kontroli: Prawna ochrona pracy i wybrane zagadnienia z technicznego bezpieczeństwa pracy, w tym wypadki przy pracy oraz czynniki uciążliwe i szkodliwe występujące w środowisku pracy, w zakładzie.

6. Ustalenia pokontrolne:
W czasie kontroli nie wydano żadnych decyzji ustnych, udzielono 6 porad prawnych , 2 porad z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy.
Data powstania: czwartek, 26 kwi 2007 12:11
Data opublikowania: czwartek, 26 kwi 2007 12:13
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 8506 razy