BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr VI / 36 / 07 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 13 kwietnia 2007 roku
w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005 roku, Nr 244, poz. 2080, zm. z 2006 roku, Nr 157, poz. 1119, Nr 170, poz. 1217, nr 249, poz. 1834) uchwala się, co następuje:


§ 1

Odwołuje się, w związku z przejęciem obowiązków służbowych na stanowisku Sekretarza Powiatu Łomżyńskiego, Pana Wiesława Jemielitego ze stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek


Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 16 kwi 2007 15:17
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1505 razy