BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnianie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Łomży –Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami –Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej ul.Szosa Zambrowska 1/27- parter - pokój 114 i 109-tel. 215-69-30; 215-69-33


Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek-Piątek - 8.00 – 15.00

Wymagane dokumenty

- wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków,
-wniosek o uwierzytelnienie dokumentów.
Wzory wniosków stanowią załączniki.

Opłaty:

zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. Poz. 897 o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

W terminie 7 dni.

Inne wskazówki, uwagi:

Rzeczoznawca majątkowy występuje do Starostwa Powiatowego w Łomży z wnioskiem o udostępnienie informacji związanych z przedmiotem szacowania.
Przeglądanie dowodów zmian operatu ewidencji gruntów odbywa się w pokoju 114 lub 109 w obecności pracownika Starostwa.
Rzeczoznawca majątkowy powinien okazać legitymację o nadaniu uprawnień związanych z szacowaniem nieruchomości.
Ponadto należy we wniosku określić czy zostanie złożony wyciąg z operatu szacunkowego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.).

Data sporządzenia

poniedziałek, 25 sie 2003 14:16

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 25 sie 2003 14:19
Data dodania: poniedziałek, 25 sie 2003 14:16
Data upublicznienia: poniedziałek, 25 sie 2003 14:19
Opublikował(a): Jerzy Kowalewski
Zaakceptował(a): Jerzy Kowalewski
Artykuł był czytany: 9438 razy
Ilość edycji: 4